YENİ YATIRIM TEŞVİK BELGESİ GELİŞMELERİ

1. 2016 Yılı Nisan Ayı Gelişmeleri (*)
1.1. Nisan Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Genel Karakteristikleri
2016 yılı Nisan ayında, öngörülen sabit yatırım tutarı toplam 5,1 milyar TL olan 480 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde toplam 12.321 kişilik istihdam öngörülmektedir.
Nisan ayında düzenlenen 480 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 457 adedi yerli firmalar, 23 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 4,7 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 369 milyon TL’dir.
1.2. Nisan Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı
2016 yılı Nisan ayında verilen teşvik belgelerinin 162 adedi I. Bölgede, 100 adedi II. Bölgede, 64 adedi III. Bölgede, 61 adedi IV. Bölgede, 52 adedi V. Bölgede, 40 adedi VI. Bölgede ve 1 adedi ise Muhtelif Bölgelerdedir.
Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 2 milyar TL’si I. Bölgede, 1,3 milyar TL’si II. Bölgede, 395 milyon TL’si III. Bölgede, 679 milyon TL’si IV. Bölgede, 317 milyon TL’si V. Bölgede, 253 milyon TL’si VI. Bölgede ve 128 milyon TL’si Muhtelif Bölgelerdedir.
1.4. Nisan Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı
Nisan ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 5,1 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 1,1 milyar TL’si Enerji sektöründe, 2,7 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 1,2 milyar TL’si İmalat sektöründe, 33 milyon TL’si Madencilik sektöründedir.
1.5. Nisan Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Belge Türlerine Göre Dağılımı
Nisan ayında düzenlenen 480 adet yatırım teşvik belgesinin 193 adedi Bölgesel, 2 adedi Büyük Ölçekli ve 285 adedi Genel mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 5,1 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 1,9 milyar TL’si Bölgesel, 914 milyon TL’si Büyük Ölçekli ve 2,2 milyar TL’si Genel mahiyetteki yatırımlara aittir.

2. 2016 Yılı Ocak-Nisan Dönemi Gelişmeleri
2.1 Ocak-Nisan Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Genel Karakteristikleri
2016 yılı Ocak-Nisan döneminde, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 26,8 milyar TL olan toplam 2.081 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde 47.002 kişilik istihdam öngörülmektedir.
Ocak-Nisan döneminde düzenlenen 2.081 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 2.013 adedi yerli firmalar, 68 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 25,2 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 1,6 milyar TL’dir.
2.2. Ocak-Nisan Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı
2016 yılının Ocak-Nisan döneminde verilen teşvik belgelerinin 587 adedi I. Bölgede, 429 adedi II. Bölgede, 336 adedi III. Bölgede, 271 adedi IV. Bölgede, 284 adedi V. Bölgede, 167 adedi VI. Bölgede ve 7 adedi ise Muhtelif Bölgelerdedir.
Teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 8,7 milyar TL’si I. Bölgede, 4,3 milyar TL’si II. Bölgede, 2,3 milyar TL’si III. Bölgede, 4,7 milyar TL’si IV. Bölgede, 2,7 milyar TL’si V. Bölgede, 1 milyar TL’si VI. Bölgede ve 3,1 milyar TL’si ise Muhtelif Bölgelerdedir.
2.3. Ocak-Nisan Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Mahiyetlerine Göre Dağılımı
2016 yılı Ocak-Nisan döneminde düzenlenen 2.081 adet belgenin 1.596 adedi komple yeni yatırım, 352 adedi tevsi, 133 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Ocak-Nisan döneminde yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 26,8 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 18,8 milyar TL’si komple yeni yatırım, 5,8 milyar TL’si tevsi ve 2,1 milyar TL’si ise diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.
2.4. Ocak-Nisan Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı
Ocak-Nisan döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 26,8 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 12,2 milyar TL’si Enerji sektöründe, 7,6 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 6,9 milyar TL’si İmalat sektöründe ve 125 milyon TL’si ise Madencilik sektöründedir.
2.5. Ocak-Nisan Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Belge Türlerine Göre Dağılımı
Ocak-Nisan döneminde düzenlenen 2.081 adet yatırım teşvik belgesinin 726 adedi Bölgesel, 3 adedi Büyük Ölçekli ve 1.352 adedi Genel mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 26,8 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 8,4 milyar TL’si Bölgesel, 1 milyar TL’si Büyük Ölçekli ve 17,4 milyar TL’si Genel mahiyetteki yatırımlara aittir.

3. 2012/3305 Sayılı Karar Dönemindeki Birikimli Gelişmeler (20.06.2012 – Nisan 2016)
3.1. Yatırım Teşvik Belgelerinin Karşılaştırması
20 Haziran 2012 tarihinden Nisan 2016 sonuna kadar 17.885 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 16.955 adedi yerli firmalar, 930 adedi de yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Bu dönemde yerli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 268 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı ise 68 milyar TL’dir.
3.2. Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgesel Bazda Karşılaştırması
Bu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge %34, II. Bölge %18, III. Bölge %15, IV. Bölge %11, V. Bölge %10, VI. Bölge %11 ve Muhtelif Bölgeler %1 pay almıştır. Öngörülen sabit yatırım tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının %35, II. Bölgenin payının
%17, III. Bölgenin payının %14, IV. Bölgenin payının %10, V. Bölgenin payının %6, VI. Bölgenin payının %5 ve Muhtelif Bölgelerin payının %13 olduğu görülmektedir
3.3. Yatırım Teşvik Belgelerinin Mahiyetlerine Göre Dönemsel Karşılaştırması
20 Haziran 2012 tarihinden Nisan 2016 sonuna kadar düzenlenen 17.885 adet teşvik belgesinin 11.624 adedi Komple Yeni Yatırım, 4.623 adedi Tevsi ve 1.638 adedi Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlara aittir. Bu dönemde öngörülen 336 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 240 milyar TL’si Komple Yeni Yatırım, 69 milyar TL’si ise Tevsi Yatırım’dır.
3.4. Yatırım Teşvik Belgelerinin Türlerine Göre Dönemsel Karşılaştırması
20 Haziran 2012 tarihinden Nisan 2016 sonuna kadar düzenlenen 17.885 adet yatırım teşvik belgesinin 9.576 adedi Bölgesel, 71 adedi Büyük Ölçekli, 8.214 adedi Genel ve 24 adedi ise Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 336 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 133,3 milyar TL’si Bölgesel, 52,8 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 118,4 milyar TL’si Genel iken 31,5 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir
3.5. Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı
20 Haziran 2012 tarihinden Nisan 2016 sonuna kadar düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 336 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 98,4 milyar TL’si Enerji, 101,8 milyar TL’si Hizmetler, 122 milyar TL’si İmalat, 13,9 milyar TL’si Madencilik sektörlerindedir.

(*) Kayanak: Ekonomi Bakanlığı

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/yeni-yatirim-tesvik-belgesi-gelismeleri.htm

Yorum yapın