YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNE YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (*)

  MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılmış komple tesis ithal edilebilmesine yönelik olarak Bakanlığa yapılacak müracaatlarda, bu meblağ 10 bin Türk Lirası olarak uygulanır.”

 MADDE 2- Aynı Kararın eki EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tabloda, ilk 5 bölgeye ait satırlarda “11” sektör numarası bulunmayan illere (İstanbul hariç) “11” sektör numarası ve aynı tablonun
10 numaralı dipnotuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) İstanbul İli hariç olmak üzere, rafine edilmiş petrol ürünleri yatırımları.”

 MADDE 3- Aynı Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin I/A bölümünün (1) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1- Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal fruktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç).”

MADDE 4- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kararın 2 nci maddesi ile lehe getirilen hükümler, talep edilmesi halinde, 1/1/2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.”

 MADDE 5- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Tarihi
19/6/2012 28328
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin
Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Tarihi
13/10/2012 28440
15/2/2013 28560
30/5/2013 28662
9/5/2014 28995
6/8/2014 29080

—————————————————————————–

(*) 2014_7273 sayılı Karar (Resmi Gazete Yayım Tarih – Sayısı = 5.3.2015 – 29286)

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/yatirim-tesvik-sistemine-yeni-duzenlemeler-yapildi.htm

Yorum yapın