Yatırım Fikirleri

Geniş bir coğrafya ile zengin kaynaklar üzerinde yaşayan Türkiye müteşebbisleri faaliyetlerini planlarken rasyonel kararlar almaktadırlar.Her yatırım önce bir düş olarak müteşebbisin ruhunda şekillenmekte sonra bir plan ve program olarak uygulama ile amacına ulaşmaktadır.Bilindiği üzere Denge Müşavirlik bölgesel ve sektörel yatırımlar konusunda yatırımcılara danışmanlık hizmeti vermektedir.Denge Müşavirlik yatırım Önceliklerinin analizleri konusunda yatırım uzmanı mühendis ekipleri ile yapmakta olup gelecekteki muhtemel yatırım risklerini bugünden tespit edebilme yetenekleri üzerinde yoğunlaşarak bilimsel çalışmalar yapmaktadırlar.

Yatırımı disiplinli bir organizasyon olarak ele alan Denge Müşavirlik, hizmetlerini sunarken değişen ve gelişen piyasa ekonomisi şartlarına göre tutarlı kararların alınmasında yatırımcıya hizmet sunmaktadır.

Var olan her şey bir değişim ve gelişim içerisindedir.Geçmişte uygulanan bir teknoloji günümüzde çeşitli faktörlerin etkisiyle uygulama şansını kaybedebilmektedir.Çünkü gelişen ve değişen yeni teknolojiler rekabet,maliyet ve kalite gibi çeşitli bileşenlerin etkilediği de muhakkaktır.

Yeni bir yatırım mı yapacaksınız? Var olan işletmenizin kapasitesini artırmak için mi yatırım yapacaksınız? hangi tür yatırımı yaparsanız yapın piyasada faaliyet gösteren rakiplerinizin kullandığı teknolojiyi göz ardı etme şansınız yoktur.Serbest piyasa şartlarında üretim ve pazarlama faaliyetlerini çok sayıda teşebbüs yerine getirmektedir.Hiç şüphesizdir ki yatırımların planlanması aşamasında yeni bir yatırım yapılacaksa piyasa araştırmaları önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.Piyasa araştırmaları yerel,bölgesel,yurt çapında veya dünya genelinde  pazarlama,kalite,üretim tekniği konularında  yapılan çalışmalardır.

 

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/yatirim-fikirleri.htm

Yorum yapın