Yabancı öğretmen çalıştırma izni

Yabancı öğretmen çalıştırma izni

Eğitim şubesinde, Türkiye’de özel eğitim ve öğretim kurumlarında görev alacak yabancı personel için çalışma izin belgesi düzenlenmektedir. Eğitim sektöründe çalışma izni başvurusunda bulunmak isteyen işveren veya yabancılar, başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri de ibraz etmek zorundadırlar.

Yabancı öğretmen çalıştırmak için yabancıdan istenilen belgeler
1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na hitaben yazılmış çalışma izni talep dilekçesi,
2. Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha / 3 sayfa, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personel tarafından imzalanmış gerçek nüshalar),
3. Türkçe tercümeli ve Noter / Konsolosluk Onaylı Pasaport sureti,
4. Türkçe tercümeli ve Noter / Konsolosluk Onaylı Diploma sureti
5. Özgeçmiş (1 adet / 2 sayfa, Türkçe olarak düzenlenecektir.)
6. Türkiye’den yapılacak başvurular için geçerli İkamet Tezkeresi noter onaylı sureti (Öğrenim amacıyla verilen ikamet izni hariç, İkamet Tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur. Aksi halde yabancı yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvurusunu yapacaktır.)
7. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden yabancı adına alınacak Ön İzin Belgesi (Yazıda yabancının görev alacağı eğitim kurumunun ismi ve yabancının ders branşı veya görevi yer alacaktır.)

Yabancı öğretmen çalışma izni kurumdan istenilen belgeler
1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,
2. Milli Eğitim Bakanlığından alınmış Kurum Açma ve Öğretime Başlama İzni,
3. Milli Eğitim Bakanlığından alınmış Özel Öğretim Kurumu Ruhsatnamesi ya da 10.08.2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre kurumun bağlı bulunduğu belediyeden almış olduğu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
4. Kurumun halen çalışan Türk ve yabancı tüm personel sayısını gösteren son aya ait Sigortalı Hizmet Listesi,
1987 yılından beridir Ankara İstanbul ve İzmir ofisleri ile Yabancıların çalışma izni ve yabancıların ikamet izni işlemlerinde dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Yorum yapın