2017 Kütahya Yatırım Teşvik Belgesi

Sıra No Sektörü Alt Sektörü Belge No Belge Tarihi Yatırımın Yeri Firma Adı Adresi Yatırımın Cinsi Sabit Yatırım İthal Makina ($) İstihdam Sermaye Türü Destek Unsurları Kapasitesi
1 İMALAT Lastik-Plastik 127251 06.01.2017 KÜTAHYA NET YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT TAAHHÜT İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. SEYRANTEPE MH. NARİN SK. NO:18/A – İSTANBUL KOMPLE YENİ YATIRIM 2.200.000 0 12 Yerli Sermaye Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Vergi İndirimi, KDV
İstisnası
HDPE/PS Yeşil çatı drenaj ve su tutma levhası 400000 M2/YIL
2 İMALAT Kimya 127684 31.01.2017 KÜTAHYA İSTANBUL GÜBRE SANAYİİ A.Ş. KÜTAHYA ŞUBESİ ÇALCA MAH. KÜTAHYA ESKİŞEHİR KARAYOLU BULVARI NO:89 – KÜTAHYA KOMPLE YENİ YATIRIM 92.000.000 14.752.961 74 Yerli Sermaye KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Sigorta Primi İşveren Hissesi
Desteği, Faiz Desteği, Vergi İndirimi
Potasyum Nitrat 50000 TON/YIL
3 İMALAT Madeni Eşya 127281 09.01.2017 KÜTAHYA ANADOLU ELYAF TELA TEKSTİL ÜRÜN. TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ. KÜÇÜKBALIKLI MAH.10. DİLEK SOK. NO:4 – BURSA KOMPLE YENİ YATIRIM 5.701.000 0 15 Yerli Sermaye KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
Faiz Desteği
Yatak Tel Üretimi 7000 TON/YIL
4 ENERJİ Enerji 127574 25.01.2017 KÜTAHYA ERDEN DOĞAKÖY ENERJİ ÜRETİM İNŞ. AKARYAKIT OTOMOTİV OTO YEDEK PARÇA RENT
A CAR TUR. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.
DUMLUPINAR MH. KÜTAHYA AFYON ÇEVREYOLU BULV. 3KM ERDEN PLAZA – KÜTAHYA KOMPLE YENİ YATIRIM 4.584.700 146.000 1 Yerli Sermaye Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası Elektrik enerjisi üretimi(GES) ,99 MW
5 ENERJİ Enerji 127593 26.01.2017 KÜTAHYA ERDEN ERİKLİ ENERJİ ÜRETİM İNŞ. AKARYAKIT OTOMOTİV OTO YEDEK PARÇA RENT
A CAR TURİZM İTH. İHR. SAN. VE TİC. AŞ.
DUMLUPINAR MAH. AFYON ÇEVRE YOLU 3. KM ERDEN PLAZA MERKEZ KÜTAHYA –
KÜTAHYA
KOMPLE YENİ YATIRIM 2.700.700 87.600 3 Yerli Sermaye KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti Elektrik enerjisi üretimi ,6 MW

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2017-kutahya-yatirim-tesvik-belgesi.htm

YENİ YATIRIM PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ KANUNU (6745 SAYILI YASA)

YENİ YATIRIM PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE YÖNELİK KANUN RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI (6745 SAYILI YASA)

07/09/2016 tarihli 29824 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yatırım projelerinin desteklenmesine yönelik  kanunun 80. ci maddesinde 23 il yatırımlarda cazibe merkezlerine  verilecek destekler için yasal prosedürler de  sağlanmış oldu. Yeni teşvik sisteminde yatırım ortamını iyileştirmek, yatırımları hızlandırmak ve kolaylaştırmak için bürokratik engellerin kaldırılmasına yönelik  Bakanlar Kuruluna yetkiler verilmiştir. Buna göre;

MADDE 80 – (1) Bakanlar Kurulu; kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip olan ve proje bazında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlar için;

a) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesine göre kurumlar vergisi oranını %100’e kadar indirimli uygulatmaya ve yatırıma katkı oranını %200’ü geçmemek üzere belirlemeye veya yatırımın işletmeye geçmesinden itibaren 10 hesap dönemine kadar, yatırımdan elde edilen kazançla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi istisnası tanımaya,

b) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 80 inci maddesinde yer alan gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlandırmaya,

c) Gümrük vergisi muafiyeti tanımaya,

ç) Yatırımın Hazine taşınmazı üzerinde yapılması hâlinde, belirlenecek yatırımcı lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ve yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla Hazine taşınmazının talep edilmesi hâlinde bedelsiz devredilmesine,

d) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde yer alan prime esas kazanç alt sınırına bağlı kalınmaksızın 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesinin karşılanmasına,

e) İşletme döneminde yatırıma ilişkin enerji tüketim harcamalarının %50’sine kadarının en fazla 10 yıla kadar karşılanmasına,

f) Sabit yatırım tutarının finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kâr payı desteği ya da hibe desteği sağlanmasına,

g) Yatırım için özel önem taşıyan belirlenen sayıda her bir nitelikli personel için 5 yılı geçmemek üzere, asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katına kadar ücret desteği verilmesine,

ğ) Yatırım tutarının %49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya satış şartıyla yatırıma ortak olunmasına,

karar vermeye ve yukarıdaki desteklerden bir veya birden fazlasını uygulatmaya yetkilidir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki destekler Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

(3) Proje bazlı yatırım konusu ürüne, süresi ve miktarı Bakanlar Kurulunca belirlenecek alım garantisi verilebilir.

(4) Proje bazlı yatırımlara diğer kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için Bakanlar Kurulu kararı ile istisna getirilebilir veya yatırımları hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla yasal ve idari süreçlerde düzenleme yapılabilir.

(5) Projenin gerekli kıldığı hâllerde Bakanlar Kurulu kararı ile her türlü altyapı yatırımının yapılması kararlaştırılabilir.

(6) Uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yatırımların belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmemesi hâlinde, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan indirimli kurumlar vergisi veya istisna uygulaması ile gelir vergisi stopajı teşviki nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte, diğer destekler ise 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

(7) Yatırımın devri hâlinde, devralan kurum, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla belirtilen istisna, muafiyet ve desteklerden yararlanır.

————————————————-
7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete Sayı : 29824

KANUN: YATIRIMLARIN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/yeni-yatirim-projelerinin-desteklenmesi-kanunu-6745-sayili-yasa.htm

2018 Ankara Yatırım Teşvik Belgeleri

Sıra No Alt Sektörü Belge No Belge Tarihi Yatırımın Yeri Firma Adı Yatırımın Cinsi Sabit Yatırım İthal Makina ($) İstihdam Sermaye Türü Destek Unsurları Kapasitesi
1 Kimya 134705 03.01.2018 ANKARA AYTAŞ TOPRAK DÜZENLEME VE ISLAH ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. KOMPLE YENİ YATIRIM 4.000.000 0 20 Yerli Sermaye KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi,
Faiz Desteği
Organik Gübre Üretimi (Alçı ve Leonardit içerikli) 76000 TON/YIL
2 Eğitim 134695 03.01.2018 ANKARA ÖZEL DOĞA ANAOKULU TURİZM EĞİTİM İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ. TEVSİ 3.020.000 0 30 Yerli Sermaye Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Vergi İndirimi, KDV
İstisnası
Okul öncesi eğitim hizmetleri 295 ÖĞRENCİ
3 Makina İmalat 134718 04.01.2018 ANKARA BOZKURT TARIM MAKİNELERİ İMALAT SANAYİ İNŞAAT VE OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ. TEVSİ, ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME 30.870.000 1.700.000 30 Yerli Sermaye KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi
İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği
Hububat ekim makinesi 7596 ADET/YIL, Pnömatik hassas ekim makinesi 500
ADET/YIL, Profil şase pulluk ve döner kulaklı profil şase pulluk 500
ADET/YIL
4 Makina İmalat 134720 04.01.2018 ANKARA TASARIM İSKELE KALIP SİSTEMLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET İTHALAT İHRACAT
LTD. ŞTİ.
KOMPLE YENİ YATIRIM 6.160.000 0 60 Yerli Sermaye KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
Faiz Desteği
DOLU MALZEME OVALAMA MAKİNESİ 120 ADET/YIL, BORU MALZEME OVALAMA
MAKİNESİ 120 ADET/YIL
5 Eğitim 134734 05.01.2018 ANKARA SÜLEYMANİYE EĞİTİM KURUMLARI SANAYİ TİCARET A.Ş. KOMPLE YENİ YATIRIM 19.525.000 0 125 Yerli Sermaye Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Vergi İndirimi, KDV
İstisnası
İlkokul ve Ortaokul eğitimi 960 ÖĞRENCİ

(*) Kaynak:Ekonomi Bakanlığı

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2018-ankara-yatirim-tesvik-belgeleri.htm