ÖZEL KURS YERİ AÇMAK

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSLARI, ÖZEL MUHTELİF KURSLAR VE ÖZEL ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ AÇILIMI

Başvuru Koşulları
1- T.C. Vatandaşı Olmak
2- Medeni Hakları Kullanma ehliyetine sahip olmak
3- Ağır Hapsi gerektiren veya yüz kızartıcı bir suçtan mutlak surette yahud kasdi bir cürümden dolayı 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile mahkum edilmemiş olmak
KURS AÇILMASI İSTENİLEN BİNADA 5002 SAYILI KANUNDA BELİRTİLEN YERLERİN BULUNMAMASI ZORUNLUDUR.
Gerekli Belgeler
KURUM AÇMA İÇİN İSTENEN BELGELER:
A- KURUM ŞAHIS OLARAK AÇILACAK İSE
1- Hükmü Şahsiyet Form Dilekçe
2- Nüfus Cüzdanı Örneği
3- İkametgah Senedi (Yeni tarihli – aslı)
4- Sabıka Kaydı (Yeni tarihli – aslı)
5- Sağlık Raporu (Yeni tarihli – aslı)
6- Diploma Örneği (Noter tasdikli)
B- KURUCU TÜZEL KİŞİLİK İSE İSTENEN BELGELER:
1- Hükmü Şahsiyet Form Dilekçe
2- Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmış Veya Noter Tasdikli
Şirket Sözleşmesi
1- Kurucu Temsilcisinin seçildiğine dair noter tasdikli yönetim kurulu kararı
2- Kurucu Temsilcisine ait
• İmza Sirküsü
• Nüfus Cüzdanı Örneği
• İkametgah Senedi (Yeni tarihli – aslı)
• Sabıka Kaydı (Yeni tarihli – aslı)
• Sağlık Raporu (Yeni tarihli – aslı)
• Diploma Örneği (Noter tasdikli)
C- KURUMUN AÇILACAĞI BİNAYA AİT BELGELER
1- En Az Bir Yıllık Bina Kira Sözleşmesi (Noter Tasdikli)
2- Binaya ait Tapu Fotokopisi
3- Bina Sağlamlık Raporu
4- Bina Konut ise kat maliklerinden alınacak muvafakatname
5- 3 adet 35×50 ebadında yerleşim planı
D- DİĞER İSTENİLEN BELGELER
1- Açılacak Kurs çeşidine göre Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığınca Onaylanmış Müfredat Programı
2- Açılacak Kurs Çeşidine göre Tip Yönetmeliği
3- Disiplin Yönergesi (Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açacaklar için
gerekmemektedir.)
4- Sertifika Örneği (Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açacaklar için
gerekmemektedir.)
5- İdarece ve Personel teklif dosyaları
İşlem Adımları
1- Başvuru Formu kursu açmak istenilen kurucu/ kurucu temsilcisi tarafından doldurularak Kursun açılacağı İlçe Kaymakamlığı’na müracaatta bulunulur.
2- Kaymakamlık tarafından onaylanan Başvuru Formu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir
3- Bayındırlık – İskan Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ile gerekli yazışma yapılır.
4- Sağlık Müdürlüğü ile yazışma yapılır.
5- İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı ile yazışma yapılır.
6- İlköğretim Müfettişleri Başkanlığından gelen rapor sonucuna göre İstanbul
Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğünce Kurum açma izni verilir.
Başvuru Yeri : İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

KURUMSAL DANIŞMANLIK 20 yılı aşkın süredir Ankara İstanbul ve İzmir şubeleri ile Özel okul, Kurs yeri, Rehabilitasyon merkezi,  Dershane, Kreş Yuva ve diğer özel öğretim kuruluşları açma mevzuatları dosya hazırlama ve ilgili kurumlarda işlemlerin takibi danışmanlık hzimetleri vermektedir

KURUMSAL DANIŞMANLIK