Mardin Batman Şırnak Siirt 2014 Mali Destek Programı

Dicle Kalkınma Ajansı 2014 mali destek programından açıklanan “2014 YILI SEKTÖREL GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI” amaç Bölge illerinde ( Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) yüksek katma değerli bir üretim altyapısı oluşturmak suretiyle bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.Programa KOBİ/Kooperatif veya Tarımsal Üretici Birliği statüsünde gerçek ve tüzel kişiler müracaat edebilirler.Programın künyesi aşağıda verilmiştir.

2014 YILI SEKTÖREL GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI
Proje Başvuru Kapsamındaki İller Mardin, Batman, Şırnak, Siirt
Başvuru Tarihleri  Başvurular, 09.05.2014 saat 23.59’a kadar KAYS üzerinden yapılır. Yapılan başvurunun sistemden alınan çıktısı elden veya posta yolu ile en geç 16.05.2014 saat 17:30’a kadar Ajansa teslim edilir.
Prgramın Amaçları Bölgede yüksek katma değerli bir üretim altyapısı oluşturmak suretiyle bölgenin reka bet gücünün artırılmasıdır.
Program kapsamı 1. Üretim ve hizmet kapasitesinin artırılması,
2. Ürün ve hizmet çeşitlendirilmesi
3. Yeni ürün ve hizmet üretilmesi.
4. Markalaşma ve kalite sertifikasyonu.
Programın Toplam Bütçesi 5.000.000 TL’dir.
Projelere Sağlanacak Asgari ve Azami Destek
Miktar ve Oranları
Asgari tutar: 40.000 TL,
Azami tutar: 400.000 TL
Destek tutarı, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az, %50’sinden fazla olamaz.
Proje Süresi Proje süresi, asgari 3 ay ve azami 12 aydır. Proje süresi, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibarıyla başlar.
Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Destek almaya hak kazanabilmek için Başvuru Sahipleri, KOBİ/Kooperatif veya Tarımsal Üretici Birliği statüsünde bulunmalı ve her statü için aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır.
1-Teklif Çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş ve Ticaret Siciline tescil edilmiş olması,
2-Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar odasına kayıtlı olması,
3-İlgili proje konusunun ve önerilen faaliyetlerin, Başvuru Sahibinin iştigal konuları içerisinde yer alması,
4-Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,
5-Bağımsız bir işletme olması gerekmektedir.
Örnek Proje Konuları 1-Metal cevherleri madenciliği
2-Madencilik ve taş ocakçılığı
3-Gıda ürünlerinin ve içeceklerin imalatı
4-Tekstil ürünlerinin imalatı
5-Giyim eşyalarının imalatı
6-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
7-Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı
8-Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı
9-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
10-Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
11-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
12-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
13-Ana metal sanayi
14-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)
15- Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
16-Elektrikli teçhizat imalatı
17-Başka yerde sınıflandırıl- mamış makine ve ekipman imalatı
18-Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı.
19-Diğer ulaşım araçlarının imalatı.
20-Mobilya imalatı.
21-Diğer imalatlar.
22-Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı.
23-Atığın ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı.
24-Konaklama Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri.

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/mardin-batman-sirnak-siirt-2014-mali-destek-programi.htm

Yorum yapın