Kültür Bakanlığı uzun metrajlı sinema filmi destek

Kültür Bakanlığı uzun metrajlı sinema filmi destek Kültür Bakanlığı sinema filmi destekleri Kültür ve Turizm Bakanlığı sinema film teşvikleri
Uzun Metrajlı Film Yapım ve Yapım Sonrası Destek Başvuruları 04 Ocak 2010 Pazartesi Günü Sona Erecek
13 Kasım 2005 tarih ve 25642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde;
2010 yılı birinci dönem uzun metrajlı film yapım ve yapım sonrası destek başvuruları 10 Aralık 2009-04 Ocak 2010 tarihleri arasında yapılacaktır.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca uzun metrajlı film yapım ve yapım sonrası destek başvurularının bir dilekçe ile aşağıda yayınlanan başvuru formu ve istenilen belgelerden oluşacak 12’er adet proje dosyası ile birlikte 10 Aralık 2009-04 Ocak 2010 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığına Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünde olacak şekilde yapılması gerekmektedir. (Postada doğabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.)
UYARI
Bakanlıktan daha önce destek alan yapımcılar, geri ödemesiz verilen desteklerde söz konusu projelerini tamamlayıp teslim etmeden , geri ödemeli verilen desteklerde ise projelerini teslim edip geri ödemelerini tamamlamadan ikinci kez destek başvurusunda bulunamazlar.

FİLM YAPIM DESTEĞİ BAŞVURUSU
– Başvuru Formu
– İstenilen Belgeler
YAPIM SONRASI DESTEĞİ BAŞVURUSU
– Başvuru Formu
– İstenilen Belgeler

Yorum yapın