Kreş ve Gündüz Bakımevleri Ruhsatı

Kreş ve Gündüz Bakımevleri Ruhsatı alımı izni

olarak İstanbul Ankara ve İzmir ofislerimizle Okul öncesi Kreş Yuva ve Anaokulu Eğitim Tesisleri kuruluşu Ruhsat izni dosya hazırlama ve ilgili kurumlarda işlemlerin takibi Danışmanlık hizmetleri vermekteyiz

 

 

 

 

Kuruluş Personelinin Nitelik ve Sorumlulukları

a) Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde,

1) Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Psikoloji alanlarından birinde 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,   

2) Yüksek Öğrenim Kurumlarının Okul Öncesi Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliği Lisans veya Önlisans, Çocuk Gelişimi Önlisans programlarından birinden mezun olmak,   

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen öğrenim şartlarını taşıyan kişilerin bulunamaması halinde, sınıf öğretmeni unvanına sahip olmak,

b) Çocuk Kulüplerinde,

       1) Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Psikoloji alanlarından birinde 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,   

    2) Sınıf Öğretmeni unvanına sahip olmak,

       c) Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüplerinin bir arada açılması halinde,

       1) Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Psikoloji, Okul Öncesi Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliği alanlarından birinde 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,   

    2) (1) numaralı alt bentte belirtilen öğrenim şartlarını taşıyan kişilerin bulunamaması halinde, sınıf öğretmeni unvanına sahip olmak.

       Yukarıdaki şartlara sahip bulunan kurucular aynı zamanda kuruluşun sorumlu müdürü de olabilirler.

       Bir kişi, birden fazla kuruluşun sorumlu müdürü olamaz, grup sorumlusu olarak görev yapamaz ve çalışma saatleri içinde başka bir işte çalışamaz.

       B) (Değişik bent: 12/11/2008- 27052 S.R.G Yön/6.mad.) Grup Sorumlusu

        Grubundaki çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimlerini sağlamak, onlara temel değer ve alışkanlıkları kazandırmak üzere gerekli faaliyetleri bir program dahilinde uygulamak, eğitim, bakım ve temizliklerinin sağlık kurallarına uygun, sevgi ve ilgiye dayalı bir ortamda yerine getirilmesine yardımcı olmakla yükümlü olan Grup Sorumlusu aşağıda belirtilen niteliklere sahip olmalıdır;

       a) Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde,

       1) Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Psikoloji alanlarından birinde 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,   

    2) Yüksek öğrenim kurumlarından mezun olup, okul öncesi öğretmeni unvanını almış olmak,   

    3) Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi mezunları ile söz konusu okullardan mezun olup, alanları ile ilgili lisans diploması almış olmak,

    4) 0-2 yaş grubundaki çocuklar için Sağlık Meslek Lisesi mezunu hemşire olmak

       b) Çocuk Kulüplerinde,

       1) Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Psikoloji alanlarından birinde 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,   

    2) Sınıf Öğretmeni unvanına sahip olmak

    C) Çocuk Bakıcısı

    Çocukların bakım ve temizlik işlerini grup sorumlusunun denetiminde yerine getirmekle yükümlü olan çocuk bakıcılarında en az ilkokul öğrenimi görmüş olma şartı aranır.

    D) Ayrıca kuruluşta iş hacmine göre yemek, temizlik ve diğer hizmetler için yeterli sayıda personel istihdam edilir. Bu personel için en az ilkokul diploması ve okuryazarlık belgesi almış olma şartı aranır.

    E) Kuruluşlar kendi çalışma saat ve düzenleri açısından gerekli gördükleri takdirde, yönetim ve grup sorumluluğu dışında; kendi branş dallarında istihdam edilmek üzere Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Müzik, Resim, Bilgisayar, Yabancı Dil ve benzeri mezunu elemanları da görevlendirebilirler. Söz konusu şahısların branşları ve görevlendirilme şekillerinin İl Müdürlüklerine bildirilmesi zorunludur.

    (Ek paragraf: 05/10/2000 – 24191 s. RG. Yön/2. md.) Kuruluşlarda görev alacak personelde, çağdaş ve Atatürk İlke ve Devrimlerine uygun, uygar, aşırılığa kaçmayacak sade bir kılık kıyafette olma şartı aranır.

    F) (Değişik fıkra: 21/10/1997 – 23147 s. RG. Yön/1. md.) Kuruluşlarda görev alacak personel evrakının onaya sunulduğu tarihte, sorumlu müdür hariç tüm personelde kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşından gün almamış olma şartı aranır