Kömür İstihraç Yatırımları Yatırım Teşvik Kapsamında

 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (*)

 MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin, I/B/6 numaralı sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

       MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

      MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi Sayısı
19/6/2012 28328
13/10/2012 28440
15/2/2013 28560

——————————————————————–

(*) 2013/4763  3305 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Resmi Gazete Yayın Tarih – Sayısı = 30.05.2013 – 28662)

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/komur-istihrac-yatirimlari-yatirim-tesvik-kapsaminda.htm

Yorum yapın