Kırsal Kalkınma Hibeleri (İPARD) 12.Dönem Başvuruları

Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin  çağrı 15 OCAK 2014 tarihinde On ikinci Başvuru İlanı yayımlandı.

BAŞVURU TARİHLERİ (uzatıldı)
Başvurular 21.03.2014 (Eskisi 10.02.2014) tarihi saat 09.00’dan itibaren başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 10.03.2014, saat 21.00’dir.

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak
kullandırılacaktır.
•    Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir
adaptasyonuna katkı sağlanması.
•    Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması.
•    Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.
DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve EKSEN bazında dağıtılacak toplam destek bütçesi aşağıdadır.

Öncelik AltTedbirAdıveBütçeKalemleri Destek ToplamDestek
Ekseni TedbirAdı Oranları Bütçesi
(AB+TCKatkısı)
(Avro)
SütÜretenTarımsalİşletmelereYatırım
Öncelik Tarımsalİşletmelerin %50-%65 355.353.631
Ekseni1 YenidenYapılandırılması
veToplulukStandartlarına
UlaştırılmasınaYönelik BütçeKalemi-1
Yatırımlar EtÜretenTarımsal (Kırmızıet)
İşletmelereYatırım BütçeKalemi-2
(Kanatlıeti)
BütçeKalemi-1
TarımveBalıkçılık SütveSütÜrünlerinin (Sütişlemetesisleri) 50%
Ürünlerininİşlenmesive İşlenmesive
PazarlanmasınınYeniden Pazarlanması BütçeKalemi-2
Yapılandırılmasıve (Süttoplayanüretici
ToplulukStandartlarına örgütleri)
UlaştırılmasınaYönelik BütçeKalemi-1
Yatırımlar EtveEtÜrünlerinin (Kırmızıetişleme
İşlenmesive vepazarlama
Pazarlanması
BütçeKalemi-2
(Kanatlıetiişleme
vepazarlama)
MeyveveSebzelerinİşlenmesivePazarlanması
SuÜrünlerininİşlenmesivePazarlanması
ÇiftlikFaaliyetlerininÇeşitlendirilmesive
Öncelik KırsalEkonomik Geliştirilmesi 50% 133.418.497
Ekseni3 Faaliyetlerin YerelÜrünlerinveMikroİşletmelerin
Çeşitlendirilmesive Geliştirilmesi
Geliştirilmesi KırsalTurizm
KültürBalıkçılığınınGeliştirilmesi
TOPLAM 488.772.128

 

BAŞVURU YAPILACAK İLLER;

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır.Her ilden her alt tedbir kapsamında başvuru yapılabilecektir.

Kodu Alt Tedbir Adı ve Butce Kalemleri Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller
101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Ardahan
Aydın
Balıkesir
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Giresun
Hatay
Isparta
Kahramanmaraş
Karaman
Kars
Kastamonu
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muş
Nevşehir
Ordu
Samsun
Şanlıurfa
Sivas
Tokat
Trabzon
Uşak
Van
Yozgat
101-2 Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et)
Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti)
103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Bütçe Kalemi-1 (Süt işleme tesisleri)
Bütçe Kalemi-2 (Süt toplayan üretici örgütleri)
103-2 Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et işleme ve pazarlama)
Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti işleme ve pazarlama)
103-3 Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
302-1 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
302-2 Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi
302-3 Kırsal Turizm
302-4 Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/kirsal-kalkinma-hibeleri-ipard-12-donem-basvurulari.htm

Yorum yapın