Ticari yat tescili için gerekli evraklar

Ticari yat tescili için gerekli evraklar

Yat tescili işlemleri, Denizcilik Liman Başkanlığı işlemleri, Denizcilik Müsteşarlığı Mevzuatları,

Ticari Yat Tescili İçin İstenilen Evraklar

Ticaret Sicil Gazetesi

Ticaret Odası Faaliyet Belgesi

İmza Sirküsü

Vergi Levhası

Satış Sözleşmesi

Gemi İnşa Şahadetnamesi

CE Sertifikası

Tekne ve Motor Faturaları

Vekaletname