SASO SERTİFİKASI

SASO SERTİFİKASI
Saso belgesi nedir, Saso Belgesi nerden alınır, Saso Belgesi nasıl alınır, Saso sertifikası, Saso sertifikası nasıl alınır,

SUDİ ARABİSTAN SASO BELGESİ, UAE SASO BELGESİ , QATAR SASO BELGESİ, SAUDI ARABIA SASO BELGESİ , BAHREIN SASO BELGESİ,
ORDAN SASO BELGESİ , LUBANAEN SASO BELGESİ, KUVEIT SASO BELGESİ,

1987 yılından beridir ithalat izni ve ihracat mevzuat işlemleri, yatırım teşvik belgesi , yabancıların çalışma izni, gibi birçok mevzuata dayalı firmaların dosyalarını hazırlamak ve ilgili kurumlarda işlemlerini yapmak konulu danışmanlık hizmetleri vermekteyiz

SASO ( Saudi Arabia Standardisation For Organisation ) : GCC ülkeleri ( UAE , QATAR, SAUDI ARABIA, BAHREIN, JORDAN, LUBANAEN, KUVEIT ) Ülkelerine ihracat yapan firmaların dikkat etmesi gereken kurallar şunlardır.Bu kurallar Şubat 2011 den itibaren geçerlidir.
S.Arabistan`da, 8 haneli armonize sistem GTİP kullanılmakta ve Gümrük Vergisi CIF bedel üzerinden ad valorem olarak hesaplanmaktadır.
S.Arabistan`da iki Gümrük Vergisi oranı bulunmaktadır. % 12 ve % 20
GCC ÜLKELERİ İÇİN TALEP EDİLEN TİCARİ BELGELER
Suudi Arabistan tarafından ithalatta aranan belgeler şunlardır.
-Ticari fatura
-Menşe Şehadetnamesi
-Konşimento
-Sigorta belgesi (Eğer ihracatçı tarafından sigortalanmışsa)
-Yükleme listesi
-SASO Quality Mark
-SASO Confirmate Certificate
-GCC-ECCS Standart Certification
-ICCP BELGESİ-Confirmate Certificate
Bunların dışındaki belgeler isteğe bağlı olup, ithal edilecek ürüne ve ithalatçı ile yapılan anlaşmaya göre değişebilmektedir.
Ticari Fatura: Ticari faturalarda bulunması gereken hususlar şunlardır.
-Tüm ticari faturalar ihracatçı şirketin antetli kağıdına yazılmalı, alıcı ve satıcının ad ve adresleri tam olarak bulunmalıdır.
-Satışa konu ürün açık bir şekilde belirtilmeli ve 8 haneli GTİP yazılmalıdır.
-Taşıma şekli ve yükleme boşaltma limanları açıkça belirtilmelidir.
– Birim fiyat, miktar, net ve brüt ağırlık, koli sayısı açıkça belirtilmelidir.

18 Mayıs 1996 tarihinden buyana, S.Arabistan tarafından ithal edilecek ürünlere ilişkin olarak Suudi Gümrük yetkilileri aşağıdaki hususların da faturalarda yer almasını talep etmektedirler.

Menşe Şehadetnamesi: S.Arabistan`a ihraç edilecek ürünün üreticisinin açık adı, adresi ve nakil aracının detaylı bilgileri ile Suudi ithalatçının açık ad ve adresini ihtiva etmelidir.

Konşimento: Konşimento`nun bir nüshası Suudi Konsoloslukları`na sunulacaktır. Konşimento`daki bilgiler ile ticari faturadaki bilgilerin birbirini kesinlikle tutması gerekmekte olup, konşimentoda, malın değeri, birim fiyatı, net ve brüt ağırlık, marka ve işaretler, teknik ölçüler, Suudi ithalatçının açık adı ve adresi, nakil aracı ve nakil şirketinin adı, nakliyenin yola çıktığı tarih, yükleme ve boşaltma limanlarına ilişkin bilgiler de yer almalıdır.

Gemi Sertifikası: (Appended Declaration to Bill of Lading) Suudi Konsoloslukları`ndan alınabilecek olan bu belge Gemi acentası veya havayolu şirketi tarafından düzenlenecek ve onaylanacaktır. Belgede bulunması gereken bilgiler şunlardır ; Geminin (uçağın) adı ve daha önceki adı, Geminin (uçağın) milliyeti, Geminin (uçağın) sahibi, Geminin (uçağın) yükleneceği ve boşaltılacağı limanlar ile Suudi Arabistan`a gelmeden önce uğrayacağı limanlar.
Belgede ayrıca, belirtilen limanlardan başka limanlara uğranılmayacağı beyan edilecektir.

Sigorta Belgesi: Sigorta şirketi tarafından düzenlenecek olan bu belgede de, sigorta primi tutarının yanısıra, nakil aracı ve yükleme, boşaltma limanları bilgilerinin yer alması gerekmektedir.

Yükleme Listesi: Yükleme listesi, alıcı ve satıcının ad ve adresi ile ürünün net ve brüt ağırlığı, koli sayısı, konteyner sayısı ve muhtevası gibi bilgilerin yer alması gerekmektedir.
Ambalaj :Ambalajlar üzerinde Made İn Turkey yazılması zorunluluğu getirilmiştir.

SUUDİ ARABİSTAN İTHALAT STANDARTLARI

1995 yılından itibaren S.Arabistan Ticaret Bakanlığı, S.Arabistan Standart Kuruluşu (SASO) ile işbirliği içerisinde “Uluslararası Uygunluk Belgesi Programını” (International Conformity Certificate Program ICCP) uygulamaya koymuş bulunmaktadır.

Bu uygulamaya göre, her sevkiyat öncesinde SASO tarafından yetkilendirilmiş kuruluş tarafından be belgenin temin edilmiş olması gerekmektedir. Bu belge olmaksızın Suudi limanlarına gelecek olan mallar geri çevrilmektedir.

(ICCP-SASO-GCC-GSO-ECCS ) Almak İçin Yapılması gereken İşlemler:

Homolagosyon işlemleri için Saudi Arabistan SASO kurumunun dışında Türkiye’de yetkilendirilmiş herhangi bir kuruluş veya Laboratuvar yoktur.Laboratuvar işlemleri yalnızca SAUDI NATIONAL LAB. ya da INTERTEK tarafından yapılmaktadır

SUUDİ ARABİSTAN UYGUNLUK BELGESİ HAKKINDA BİLGİ;
Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına atfen, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan 27.08.2009 tarihli bir yazıda, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’nın notasına atıfla, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Suudi Arabistan Standartlar Teşkilatı (SASO) arasında 11 Nisan 2007 tarihinde imzalanan uygunluk belgelerinin karşılıklı tanınması programına değinilerek, Suudi Arabistan’a ihraç edilecek mallara TSE tarafından verilecek uygunluk belgeleri ile ülkemiz makamlarınca tanınan diğer kuruluşların düzenledikleri uygunluk belgelerinin Suud makamlarınca kabul edileceği bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, bitkilerin ve zirai ürünlerin Suudi Arabistan’a ihracına ilişkin gümrük incelemesinde bitki sağlık belgesi ve menşe ülkenin yetkili makamlarınca verilen menşe şahadetnamesinin eklenmesinin Suud makamlarınca istendiği ifade edilmekte, karantina işlemlerinde ise Körfez İşbirliği Konseyi Tarım Karantina Tüzüğü gereğince Suudi standartlarının uygulandığı, bu çerçevede menşe ülkeleri tarafından uygunluk belgesi eklenmesine gerek duyulmadığı belirtilerek, tarım ürünü ihracatçılarının SASO’dan tüm ürün standartlarını içeren yayınları temin edebilecekleri bildirilmektedir.

SASO SERTİFİKASI , SUUDİ ARABİSTANA İHRACAT YAPAN FİRMALARIN ALMASI GEREKMEKTEDİR.
İHRAÇ YAPAN FİRMALAR ÜRÜNLERİNİN , SUUDI ARABIA NATIONAL LABS.IN ÜRÜNLERİ TEST ETTİKTEN SONRA KABUL ETTİĞİ VE SASO BELGESİ VERİLDİĞİ BİLİNMELİDİR. SASO NEDİR ?

SUUDİ ARABİSTAN’A İHRACATTA UYGUNLUK BELGESİ
Suudi Arabistan Standart Organisation (SASO) adlı kuruluş Suudi Arabistanla ilgili standartları hazırlamakta ve ithalat sırasında gümrükler bu standartlara uygunluğun denetimini yapmaktadır. Suudi Arabistan standartları birçok ülkede uygulanmakta olan standartlar olup, fevkalade istisnai uygulamalar değildir. Suudi Arabistan’ın idari mekanizmasının zayıflığı sebebiyle geçmişte bu denetimler aksamış olup, halen de etkili bir şekilde yapılmamaktadır. 28.08.2004 tarihinden önce, uluslar arası tanınmış bazı denetim firmalarıyla anlaşma yapılarak bu firmaların Suudi Arabistan’a ihraç edilecek mallar için verdiği “Suudi Arabistan’a İhraç edilen Mala Uygunluk Belgesi” yeterli görülürken bu tarihte alınan bir kararla “Suudi Arabistan’a İhraç edilen Mala uygunluk Belgesi”nin ihracatçı ülkenin yetkili resmi kurumunca verilmesi şartı getirilmiştir.

saso belgesi, saso belgesi nasıl alınır, saso certificate, saso sertifikası,