Sağlıklı yaşam tesisleri turizm işletme belgesi

Sağlıklı yaşam tesisleri turizm işletme belgesi
Sağlıklı yaşam tesisleri
Madde 30 – Sağlıklı yaşam tesisleri; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinde (Ek ibare: 24/05/2008-26885) veya bu bölgeler dışında olup desteklenmeleri Bakanlıkça uygun görülen, bu Yönetmelikte belirlenmiş asli konaklama tesisi bünyesinde bulunan, doğal çevre içerisinde düzenlenen; tedavi, birlikte düşünme, hareket etme yoluyla ortak motivasyon ve sinerji yaratmaya veya sağlık tedavisi sonrası rehabilitasyona veya terapiye yönelik hizmetlerin verildiği, müşterilere sağlıklı yaşam hizmeti sunmayı hedefleyen, açık alanlarda doğal spor aktiviteleriyle desteklenen, gıda ve beslenme, doğal bitki banyoları, aroma terapi, güzellik ve estetik, heyecan ve eğlence, çeşitli yaş grupları için sağlık ve bakım hizmetleri gibi konu veya konularda uzmanlaşarak işletilen ve hizmetin gerektirdiği ünitelerde uzman personel çalıştırılan tesislerdir. Sağlıklı yaşam tesisleri, bünyesinde yer aldıkları konaklama tesislerinin tür ve sınıfı da belirtilerek isimlendirilir. Bu tesisler ilave olarak aşağıda belirtilen nitelikleri taşırlar:
a) Tesis bünyesinde bulunmaması halinde ikinci sınıf lokanta,
b) Çeşitli spor aktivitelerine imkan verecek düzenlemeler,
c) Açık alanlarda özenli çevre düzenlemesi.

Bu tesisler turizm işletmesi belgesi taleplerinde; bünyesinde ilgili mevzuatla tanımlanmış sağlık ünitesi bulunması durumunda Sağlık Bakanlığından alınacak uygunluk yazısı ile termo mineral su, mineralli su, deniz kaynaklı su, çamur, gaz gibi doğal unsurların tedavi amaçlı kullanılmaması durumunda ise bu maddelerin içme ve yıkanma ve benzeri amaçlı kullanımlarının sakıncalı olmadığına ilişkin ilgili idare yazısı ile Bakanlığa başvururlar.
Sağlıklı yaşam tesisleri turizm belgesi Sağlıklı yaşam tesisleri turizm ruhsatı

20 yılı aşkın süredir Turizm sektörü Turizm yatırım belgesi ve Turizm İşletme Belgesi işlemlerinize projeler, dosyalar, raporlar hazırlayarak uzman kadrosu ile ilgili kurumlarda işlerinizi hassasiyetle takip eder.