Müteahhitlik belgesi nasıl alınır

Müteahhitlik belgesi nasıl alınır dosya hazırlama ve işlemlerin takibi danışmanlık hizmetleri

Müteahhitlik belgesi nerden alınır

YURT İÇİ MÜTEAHHİTLİK KARNESİ ALMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Müteahhitlik Karnesi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müteahhitlik karnesi nasıl alınır

A – İLK KEZ MÜTEAHHİTLİK KARNESİ ALACAK ŞAHISLAR :

1 – Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına arz dilekçesi. ( Necatibey Cad. No : 63 Demirtepe / ANKARA )

2 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( Noterden Tasdikli )

3 – Öğrenim Belgesi ( Diploma Aslı ve Noter Tasdikli sureti )

4 – Ticaret Odası Belgesi ( Kendi adına Müteahhitlik Karnesi alacak olanlardan )

5 – TMMOB – Meslek Odası Kayıt Belgesi ( Müracaat Yılına ait )

6 – İmza Beyanı ( Müracaat Yılına ait ) ve İki Adet Vesikalık Fotoğraf ( Ön Cepheden çekilmiş)

7 – Müteahhitlik Yemin Belgesi ( Noterden Tasdikli ) ( EK : 6 )

8 – Bitirilmiş işler varsa ( E ) bölümündeki belgeler.