Müteahhitlik Belgesi

Müteahhitlik Belgesi

Müteahhitlik belgesi nasıl alınır Müteahhitlik belgesi nerden alınır

Müteahhitlik Karnesi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müteahhitlik karnesi nasıl alınır

YURT İÇİ MÜTEAHHİTLİK KARNESİ ALMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER

A – İLK KEZ MÜTEAHHİTLİK KARNESİ ALACAK ŞAHISLAR :

1 – Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

TAU Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına arz dilekçesi.

( Necatibey Cad. No : 63 Demirtepe / ANKARA )

2 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( Noterden Tasdikli )

3 – Öğrenim Belgesi ( Diploma Aslı ve Noter Tasdikli sureti )

4 – Ticaret Odası Belgesi ( Kendi adına Müteahhitlik Karnesi alacak olanlardan )

5 – TMMOB – Meslek Odası Kayıt Belgesi ( Müracaat Yılına ait )

6 – İmza Beyanı ( Müracaat Yılına ait ) ve İki Adet Vesikalık Fotoğraf ( Ön Cepheden çekilmiş)

7 – Müteahhitlik Yemin Belgesi ( Noterden Tasdikli ) ( EK : 6 )

8 – Bitirilmiş işler varsa ( E ) bölümündeki belgeler.