Kreş açma şartları

Kreş açma şartları Kreş açmak için gerekli belgeler Anaokulu açma izni  Kreş açmak
olarak İstanbul Ankara ve İzmir ofislerimizle Okul öncesi Kreş Yuva ve Anaokulu Eğitim Tesisleri kuruluşu Ruhsat izni dosya hazırlama ve ilgili kurumlarda işlemlerin takibi Danışmanlık hizmetleri vermekteyiz

Kreş açmak için bina seçimi konusunda ilk etapta zorunlu olanlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Kuruluş, çocuklar için tehlike yaratmayacak, sakin ve ulaşıma elverişli bir yerde kurulmalıdır.
b) Kuruluşun, çocukların rahatça oynayabilecekleri, içinde çeşitli bahçe oyuncaklarının bulunduğu bir bahçesi olmalıdır. Binaların teras katları bahçe olarak kabul edilemez.
c) Kuruluş, bahçe içinde müstakil tek veya çok katlı bir binada kurulabileceği gibi apartmanda veya toplu konut alanlarındaki yapılarda da hizmete açılabilir. Çok katlı bir binada hizmet verilmek istenmesi durumunda, binanın zemin katının üst katları ile bağlantılı olarak kullanıma hazır hale getirilmiş olması gerekir.
d) Kuruluşun çok katlı bir binada hizmete açılması halinde, söz konusu binada çocuklar için tehlike yaratabilecek fırın, tüpgaz deposu, boya atölyesi ve benzeri bir işletmenin bulunmaması gerekir.
e) Aynı kurucu ve sorumlu müdür yönetiminde, Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Özel Çocuk Kulübünün aynı binada veya aynı bahçe içerisinde bir arada işletilmek istenmesi halinde, Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Çocuk Kulübünün giriş ve çıkış kapılarının ayrı olması bağımsız bölüm ve dairelerden oluşması şartı aranır.
f) 0-2 yaş grubuna hizmet verecek bir kuruluş, bahçesi olma şartı aranmaksızın çok katlı bir binanın herhangi bir bölümünde uygunluğu saptandığı takdirde, hizmete açılabilir.
Bilirkişi, ziyaret edip, binanın yukarıda belirtilen hususlara uygun olduğunu raporunda belirtir.
İstenen diğer evraklar ile birlikte kesin başvuru yapılır ve bu aşamada bina içerisinde tadilat yapılarak bilirkişinin son kez ziyaret etmesi sağlanır.
Yapılacak tadilatla ilgili zorunluluklar aşağıda listelenmiştir:
a)Kuruluşta, bir idare odası veya bölümü oluşturulmalıdır.
b)Oyun, yatak ve çalışma odaları bol ışık almalıdır.
c)Çocukların bulunduğu oda ve salonlarda, taban çocukların sağlığına zarar vermeyecek, kolaylıkla silinip temizlenebilen bir madde ile döşenmelidir.
d)Çocukların bulunduğu oda ve salonların duvarları kolaylıkla silinip temizlenebilen bir madde ile boyanmalı veya kaplanmalıdır.
e)Çocuk Kulübünde, çalışma bölümlerinin bütünü, bir dershane izlenimi yaratmayacak biçimde tefriş edilmelidir.
f)Grup odaları çocukların yaş gruplarına uygun eşyalar ve psiko-sosyal gelişimlerine yardımcı eğitim araç ve gereçleri ile donatılmalıdır.
g)Gruplarda çeşitli etkinliklerin yapılabileceği, evcilik, blok, masa oyunları, fen ve tabiat, müzik köşeleri oluşturulmalıdır.
h)Günlük faaliyetlerin sergilenebileceği bir faaliyet panosu ve malzeme dolapları bulunmalıdır.
ı)Merdivenlerde çocukların güvenliğini sağlayabilecek nitelikte emniyet korkulukları bulunmalıdır.
i)Kalorifer ve diğer ısınma araçları çocuklar için tehlike yaratmayacak şekilde korunmalıdır.
j)Çocuk karyolaları en az bir kişinin rahatlıkla geçebileceği aralıkla düzenlenmeli ve emniyet altına alınmalıdır. Ranza kullanılmamalıdır. Zeminin ahşap olması ve yalıtımın iyi yapılması halinde 25-30 cm yüksekliğinde yaylı yer yatağı, 0-2 yaş grubunda ise sabit karyola kullanılmalıdır.
k)Kuruluşta, her 10 çocuğa bir tuvalet ve lavabo bulunmalı ve bunlar çocukların rahatlıkla kullanabilecekleri büyüklük ve yükseklikte olmalıdır. 2 yaşına kadar olan çocuklar için adaptör kullanılmalı, portatif tuvalet kullanılmamalıdır. Çocuk Kulüpleri için, yaş grubuna uygun olarak, tuvaletler bölmelere ayrılmalı veya kız ve erkek çocuklar için ayrı tuvaletler kullanılmalıdır.
l)Kuruluşun yeterli büyüklükte bir mutfağı olmalı, çocukların yiyeceklerinin saklanması, hazırlanması, dağıtımı, malzemelerin temizlenmesi için uygun yerler ile gerekli araç ve gereçler bulunmalıdır. Mutfakta kullanılacak olan tencere, tabak, bardak gibi gereçlerin çelik, porselen veya cam türü malzemelerden oluşması şarttır.
m)Binanın tümünün havalandırılması için gerekli önlemler alınmalı ve mutfakta aspiratör bulunmalıdır.
n)0-2 yaş grubu çocuklar için ayrı bir emekleme bölümü bulunmalıdır. Bölüm temiz, düzenli ve çocukların güvenliğini sağlayacak nitelikte olmalıdır.
o)0-2 yaş grubu için ayrı bir bez değiştirme bölümü olmalı, bu bölümde kirli, temiz bez ve çamaşırlar için ayrı dolaplar bulunmalıdır.
ö)Her çocuğun özel eşyalarının konulacağı dolaplar olmalıdır.
p)Kuruluşta, yeterli sayıda ayakkabılık ve portmanto olmalıdır.
r)Kuruluşta, bir sağlık bölümü olmalı, gerekli ilaç ve ilk yardım malzemelerini içeren bir ecza dolabı bulunmalıdır.
s)Kuruluşun bahçesinde çocukların dinlenme ve oyunları için gerekli araç ve gereçler bulunmalıdır.
ş)Kuruluşun her türlü tesisatı genel hijyen kurallarını bozmayacak şekilde temiz ve düzenli olmalıdır.
Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde;
1- Sabit karyola kullanılması durumunda; kapasite çocuklar için ayrılan uyku odalarının büyüklüğüne göre hesaplanır. Uyku odalarında her bir çocuğa en az 2 M2 alan ve 6 M3 hava düşecek şekilde hesaplama yapılarak, kuruluşun toplam kapasitesi bulunur. Ancak kuruluşta uyku odalarına denk, yaklaşık büyüklükte oyun odalarının bulunması gerekmektedir. Oyun odaları kapasiteye dahil edilemez.
2- Portatif karyola kullanılması durumunda; kapasite, uyku ve oyun için gösterilen bölümlerin büyüklüğüne göre hesaplanır. Portatif karyolaların kurulması, kaldırılması ve depolanması çocukların temel gereksinimlerini engellemeyecek, gelişim ve sağlıklarına zarar vermeyecek şekilde olmalıdır.
3- 0-2 yaş grubu için portatif karyola kullanılmaz.
b)Özel Çocuk Kulüplerinde;
1- Kapasite, çocuklar için ayrılan çalışma ve oyun odalarının büyüklüğüne göre tespit edilir. Bu bölümlerde her bir çocuğa 2 M2 alan 6M3 hava düşecek şekilde hesaplama yapılır ve toplam kapasite bulunur.
Ayrıca çocukların dinlenebileceği küçük bir dinlenme odası ayrılır. Bu bölüm kapasiteye dahil edilmez.
2- Kuruluşta, çocukların tam gün bulanabileceği sömestr ve yaz tatiline rastlayan dönemlerde, yukarıda belirtilen şekilde tespit

Kreş açmak

Kreş açmak Kreş açma şartları Kreş açmak için gerekli belgeler
olarak İstanbul Ankara ve İzmir ofislerimizle Okul öncesi Kreş Yuva ve Anaokulu Eğitim Tesisleri kuruluşu Ruhsat izni dosya hazırlama ve ilgili kurumlarda işlemlerin takibi Danışmanlık hizmetleri vermekteyiz

Kreş açmak için bina seçimi konusunda ilk etapta zorunlu olanlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Kuruluş, çocuklar için tehlike yaratmayacak, sakin ve ulaşıma elverişli bir yerde kurulmalıdır.
b) Kuruluşun, çocukların rahatça oynayabilecekleri, içinde çeşitli bahçe oyuncaklarının bulunduğu bir bahçesi olmalıdır. Binaların teras katları bahçe olarak kabul edilemez.
c) Kuruluş, bahçe içinde müstakil tek veya çok katlı bir binada kurulabileceği gibi apartmanda veya toplu konut alanlarındaki yapılarda da hizmete açılabilir. Çok katlı bir binada hizmet verilmek istenmesi durumunda, binanın zemin katının üst katları ile bağlantılı olarak kullanıma hazır hale getirilmiş olması gerekir.
d) Kuruluşun çok katlı bir binada hizmete açılması halinde, söz konusu binada çocuklar için tehlike yaratabilecek fırın, tüpgaz deposu, boya atölyesi ve benzeri bir işletmenin bulunmaması gerekir.
e) Aynı kurucu ve sorumlu müdür yönetiminde, Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Özel Çocuk Kulübünün aynı binada veya aynı bahçe içerisinde bir arada işletilmek istenmesi halinde, Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Çocuk Kulübünün giriş ve çıkış kapılarının ayrı olması bağımsız bölüm ve dairelerden oluşması şartı aranır.
f) 0-2 yaş grubuna hizmet verecek bir kuruluş, bahçesi olma şartı aranmaksızın çok katlı bir binanın herhangi bir bölümünde uygunluğu saptandığı takdirde, hizmete açılabilir.
Bilirkişi, ziyaret edip, binanın yukarıda belirtilen hususlara uygun olduğunu raporunda belirtir.
İstenen diğer evraklar ile birlikte kesin başvuru yapılır ve bu aşamada bina içerisinde tadilat yapılarak bilirkişinin son kez ziyaret etmesi sağlanır.
Yapılacak tadilatla ilgili zorunluluklar aşağıda listelenmiştir:
a)Kuruluşta, bir idare odası veya bölümü oluşturulmalıdır.
b)Oyun, yatak ve çalışma odaları bol ışık almalıdır.
c)Çocukların bulunduğu oda ve salonlarda, taban çocukların sağlığına zarar vermeyecek, kolaylıkla silinip temizlenebilen bir madde ile döşenmelidir.
d)Çocukların bulunduğu oda ve salonların duvarları kolaylıkla silinip temizlenebilen bir madde ile boyanmalı veya kaplanmalıdır.
e)Çocuk Kulübünde, çalışma bölümlerinin bütünü, bir dershane izlenimi yaratmayacak biçimde tefriş edilmelidir.
f)Grup odaları çocukların yaş gruplarına uygun eşyalar ve psiko-sosyal gelişimlerine yardımcı eğitim araç ve gereçleri ile donatılmalıdır.
g)Gruplarda çeşitli etkinliklerin yapılabileceği, evcilik, blok, masa oyunları, fen ve tabiat, müzik köşeleri oluşturulmalıdır.
h)Günlük faaliyetlerin sergilenebileceği bir faaliyet panosu ve malzeme dolapları bulunmalıdır.
ı)Merdivenlerde çocukların güvenliğini sağlayabilecek nitelikte emniyet korkulukları bulunmalıdır.
i)Kalorifer ve diğer ısınma araçları çocuklar için tehlike yaratmayacak şekilde korunmalıdır.
j)Çocuk karyolaları en az bir kişinin rahatlıkla geçebileceği aralıkla düzenlenmeli ve emniyet altına alınmalıdır. Ranza kullanılmamalıdır. Zeminin ahşap olması ve yalıtımın iyi yapılması halinde 25-30 cm yüksekliğinde yaylı yer yatağı, 0-2 yaş grubunda ise sabit karyola kullanılmalıdır.
k)Kuruluşta, her 10 çocuğa bir tuvalet ve lavabo bulunmalı ve bunlar çocukların rahatlıkla kullanabilecekleri büyüklük ve yükseklikte olmalıdır. 2 yaşına kadar olan çocuklar için adaptör kullanılmalı, portatif tuvalet kullanılmamalıdır. Çocuk Kulüpleri için, yaş grubuna uygun olarak, tuvaletler bölmelere ayrılmalı veya kız ve erkek çocuklar için ayrı tuvaletler kullanılmalıdır.
l)Kuruluşun yeterli büyüklükte bir mutfağı olmalı, çocukların yiyeceklerinin saklanması, hazırlanması, dağıtımı, malzemelerin temizlenmesi için uygun yerler ile gerekli araç ve gereçler bulunmalıdır. Mutfakta kullanılacak olan tencere, tabak, bardak gibi gereçlerin çelik, porselen veya cam türü malzemelerden oluşması şarttır.
m)Binanın tümünün havalandırılması için gerekli önlemler alınmalı ve mutfakta aspiratör bulunmalıdır.
n)0-2 yaş grubu çocuklar için ayrı bir emekleme bölümü bulunmalıdır. Bölüm temiz, düzenli ve çocukların güvenliğini sağlayacak nitelikte olmalıdır.
o)0-2 yaş grubu için ayrı bir bez değiştirme bölümü olmalı, bu bölümde kirli, temiz bez ve çamaşırlar için ayrı dolaplar bulunmalıdır.
ö)Her çocuğun özel eşyalarının konulacağı dolaplar olmalıdır.
p)Kuruluşta, yeterli sayıda ayakkabılık ve portmanto olmalıdır.
r)Kuruluşta, bir sağlık bölümü olmalı, gerekli ilaç ve ilk yardım malzemelerini içeren bir ecza dolabı bulunmalıdır.
s)Kuruluşun bahçesinde çocukların dinlenme ve oyunları için gerekli araç ve gereçler bulunmalıdır.
ş)Kuruluşun her türlü tesisatı genel hijyen kurallarını bozmayacak şekilde temiz ve düzenli olmalıdır.
Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde;
1- Sabit karyola kullanılması durumunda; kapasite çocuklar için ayrılan uyku odalarının büyüklüğüne göre hesaplanır. Uyku odalarında her bir çocuğa en az 2 M2 alan ve 6 M3 hava düşecek şekilde hesaplama yapılarak, kuruluşun toplam kapasitesi bulunur. Ancak kuruluşta uyku odalarına denk, yaklaşık büyüklükte oyun odalarının bulunması gerekmektedir. Oyun odaları kapasiteye dahil edilemez.
2- Portatif karyola kullanılması durumunda; kapasite, uyku ve oyun için gösterilen bölümlerin büyüklüğüne göre hesaplanır. Portatif karyolaların kurulması, kaldırılması ve depolanması çocukların temel gereksinimlerini engellemeyecek, gelişim ve sağlıklarına zarar vermeyecek şekilde olmalıdır.
3- 0-2 yaş grubu için portatif karyola kullanılmaz.
b)Özel Çocuk Kulüplerinde;
1- Kapasite, çocuklar için ayrılan çalışma ve oyun odalarının büyüklüğüne göre tespit edilir. Bu bölümlerde her bir çocuğa 2 M2 alan 6M3 hava düşecek şekilde hesaplama yapılır ve toplam kapasite bulunur.
Ayrıca çocukların dinlenebileceği küçük bir dinlenme odası ayrılır. Bu bölüm kapasiteye dahil edilmez.
2- Kuruluşta, çocukların tam gün bulanabileceği sömestr ve yaz tatiline rastlayan dönemlerde, yukarıda belirtilen şekilde tespit

ÖZEL KURS YERİ AÇMAK

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSLARI, ÖZEL MUHTELİF KURSLAR VE ÖZEL ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ AÇILIMI

Başvuru Koşulları
1- T.C. Vatandaşı Olmak
2- Medeni Hakları Kullanma ehliyetine sahip olmak
3- Ağır Hapsi gerektiren veya yüz kızartıcı bir suçtan mutlak surette yahud kasdi bir cürümden dolayı 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile mahkum edilmemiş olmak
KURS AÇILMASI İSTENİLEN BİNADA 5002 SAYILI KANUNDA BELİRTİLEN YERLERİN BULUNMAMASI ZORUNLUDUR.
Gerekli Belgeler
KURUM AÇMA İÇİN İSTENEN BELGELER:
A- KURUM ŞAHIS OLARAK AÇILACAK İSE
1- Hükmü Şahsiyet Form Dilekçe
2- Nüfus Cüzdanı Örneği
3- İkametgah Senedi (Yeni tarihli – aslı)
4- Sabıka Kaydı (Yeni tarihli – aslı)
5- Sağlık Raporu (Yeni tarihli – aslı)
6- Diploma Örneği (Noter tasdikli)
B- KURUCU TÜZEL KİŞİLİK İSE İSTENEN BELGELER:
1- Hükmü Şahsiyet Form Dilekçe
2- Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmış Veya Noter Tasdikli
Şirket Sözleşmesi
1- Kurucu Temsilcisinin seçildiğine dair noter tasdikli yönetim kurulu kararı
2- Kurucu Temsilcisine ait
• İmza Sirküsü
• Nüfus Cüzdanı Örneği
• İkametgah Senedi (Yeni tarihli – aslı)
• Sabıka Kaydı (Yeni tarihli – aslı)
• Sağlık Raporu (Yeni tarihli – aslı)
• Diploma Örneği (Noter tasdikli)
C- KURUMUN AÇILACAĞI BİNAYA AİT BELGELER
1- En Az Bir Yıllık Bina Kira Sözleşmesi (Noter Tasdikli)
2- Binaya ait Tapu Fotokopisi
3- Bina Sağlamlık Raporu
4- Bina Konut ise kat maliklerinden alınacak muvafakatname
5- 3 adet 35×50 ebadında yerleşim planı
D- DİĞER İSTENİLEN BELGELER
1- Açılacak Kurs çeşidine göre Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığınca Onaylanmış Müfredat Programı
2- Açılacak Kurs Çeşidine göre Tip Yönetmeliği
3- Disiplin Yönergesi (Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açacaklar için
gerekmemektedir.)
4- Sertifika Örneği (Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açacaklar için
gerekmemektedir.)
5- İdarece ve Personel teklif dosyaları
İşlem Adımları
1- Başvuru Formu kursu açmak istenilen kurucu/ kurucu temsilcisi tarafından doldurularak Kursun açılacağı İlçe Kaymakamlığı’na müracaatta bulunulur.
2- Kaymakamlık tarafından onaylanan Başvuru Formu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir
3- Bayındırlık – İskan Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ile gerekli yazışma yapılır.
4- Sağlık Müdürlüğü ile yazışma yapılır.
5- İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı ile yazışma yapılır.
6- İlköğretim Müfettişleri Başkanlığından gelen rapor sonucuna göre İstanbul
Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğünce Kurum açma izni verilir.
Başvuru Yeri : İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

KURUMSAL DANIŞMANLIK 20 yılı aşkın süredir Ankara İstanbul ve İzmir şubeleri ile Özel okul, Kurs yeri, Rehabilitasyon merkezi,  Dershane, Kreş Yuva ve diğer özel öğretim kuruluşları açma mevzuatları dosya hazırlama ve ilgili kurumlarda işlemlerin takibi danışmanlık hzimetleri vermektedir

KURUMSAL DANIŞMANLIK