Harita Müteahhitlik karnesi

Harita Müteahhitlik karnesi

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Harita Müteahhitlik karnesi alımı danışmanlık hizmetleri

Harita Müteahhitlik karnesi nasıl alınır

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI’NCA HARİTA MÜTEAHHİTLİK KARNESİ ALACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER

1-İsteminizi açıkca belirten dilekçeniz . Dilekçede; E-mail adresiniz,Telefon Numaranız, Fax Numaranızı belirtiniz . ( Necatibey Cad. No : 63 Demirtepe / ANKARA )

2-Nüfus CNüzdanının noter onaylı örneği .

3- Arka tarafına adınız ve soyadınız yazılı iki adet renkli fotoğraf .

4- Müracaat yılına ait Ticaret Odası Belgesi

5- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Belgesi .

6-Diplomanın noter onaylı örneği .

7-Hizmet Belgesi ( Form 17’ ye uygun )

8-Çalışılan süreleri ispat edecek resmi makamlardan alınmış belge ( S.S.K kaydı ,şantiye mühendisliği taahhütnamesi )

9-İşe başlama zamanında noterden tescil edilmiş fiyat belirtir sözleşme .

10-Her iş için ayrı ayrı düzenlenmiş form 5 / a’ ya uygun iş bitirme belgesi aslı ve noter onaylı örneği.

11-Vergi Dairesine kayıtlı olduğuna dair yazı .

12-Bütün Hakediş Raporları.

13-İhale Kararları.

14-İmar Uygulaması İşlerine ait Tapu Sicil Müdürlüğünden işin tescil edildiğine dair yazı .

15-İbraz ettiğiniz iş bitirme belgesine ait Müteahhit Kıymetlendirme Raporunun ( Form 6’ya uygun ) ilgili idare tarafından gönderilmesinin temini .

16-Gazete kayıp ilanı ( örneğe uygun )

17-Noterden teknik müdürlükten ayrıldığına dair beyanı.

18-Karnenizi şirkete devrettiğinize dair muvafakatname.

19-Karnenizi şirkete devrettiğinize dair taahhütname.

20-Şirketin talep dilekçesi .

21-Şirketin taahhütnamesi .

22-Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi .

23-Karne sahibinin imza beyanı .

24-Şirketin imza sirküleri .

25-Harita işlerinden sorumla Teknik Müdür olduğunuzu belirten şirket kararın ın noter onaylı örneği .

26-Mevcut karne ile iş alınıp alınmadığına dair şahıs ve şirketin noter taahhütnamesi .

27-Eski karne aslı .

a- İlk defa karne almak isteyen şahıslardan istenilen evrak numaraları 1,2,3,5,6,7,11

b-Daha önce karnesi olup yenilemek isteyen şahıslardan istenilen evrak numaraları 1,3,5,11,27 c-Şahıs adına karne mevcut olup ,şirkete devir etmek istiyorsa istenilen evrak numaraları 1,5,11,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 d-Şahıs adına karne çıkarılıp ,şirkete devir olunacaksa istenilen evrak numaraları 1,2,5,6,7,8,11,18,19,20,21,22,23,24,25 e-Şahıs karnesinin grubunu yükseltmek istiyorsa istenilen evrak numaraları 1,5,10,11,13,14,15,27 f-Şirkete devir olunan şahıs karnesi yenilemek isteniyorsa istenilen evrak numaraları 1,5,11,18,19,20,21,22,23,24,25,27 g-Şirkete devir olunan karnenin grubu yükseltmek isteniyorsa istenilen evrak numaraları 1,5,10,11,13,14,15,18,19,20,21,22,24,25,27