Eğlence Merkezi Turizm belgesi Turizm İşletme Belgesi

Eğlence Merkezi Turizm belgesi Turizm İşletme Belgesi
Madde 35- Eğlence merkezleri, bünyesinde konaklama tesisi bulunmayan, eğlence ve rekreasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulan, müşterinin aktif katılımının sağlandığı tesislerdir. Eğlence merkezleri aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar:
a) En az yüzelli kişilik kapalı alanı olan yeme-içme tesisi,
b) En az beşyüz kişi kapasiteli kabare, tiyatro, sinema gibi etkinliklerin yapılabileceği salon veya salonlar,
c) En az yüz kişilik kapalı alanı olan bar,
d) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen mekanların kapasitelerinin yüzde yirmisi oranında garaj veya otopark,
e) Doktor ve hemşire hizmetinin verildiği ilk yardım araç ve gereçleri bulunan revir,
f ) Satış üniteleri,
g) Yüzme havuzu,
h) En az ikiyüzelli metrekare bağımsız alanı olan kapalı sergi salonu,
i) Spor ünitesi olarak;
1) Açık ve kapalı manej sahaları olan binicilik tesisi,
2) Paint ball oyununa imkan sağlayan düzenleme,
3) Bowling salonu,
4) Buz pateni pisti,
5) Tenis kortu,
6) Squash salonu,
ünitelerinden en az iki adedinin yapılması,
j) Kapasiteye yeterli oranda kadın ve erkek müşteri tuvaletleri,
k) Kapasiteye yeterli jeneratör,
l) Ayrıca;
1) En az beşyüz kişilik açık hava tiyatrosu,
2) Elektronik, bilgisayar, ses, ışık gibi teknolojilerin kullanılarak simülasyon, animasyon gibi sanal ortamların yaratılmasına veya gösterilerin yapılmasına imkan sağlayan teknik donanıma haiz en az üç ünite,
3) Sirk,
4) Kay-kay, bisiklet ve benzeri aktiviteler için gösteri alanı,
5) Oyun, uyku, yemek ve dinlenme mahalleri ile çocuk tuvaletleri bulunan kreş,
6) El sanatları atölyeleri ve bunların satışına ilişkin üniteler,
7) Gokart pistleri,
8) Geleneksel yaşantıyı yansıtan yeme-içme, eğlence ve dinlenceye yönelik üniteler,
9) Sauna, Türk hamamı, masaj yerleri, aletli jimnastik salonu, soyunma ve dinlenme yerlerini içeren sağlık merkezi,
10) Lunapark,
11) Doğa müzesi,
12) Su parkı,
13) Su altı canlılarının bilgilendirme ve gösteri amaçlı sergilendiği dev akvaryum,
14) Hava oyunlarına imkan sağlayan düzenlemeler,
15) Müşteriler için katılım ve canlı izleme imkanının sağlandığı film stüdyoları,
ünitelerinden en az dört adedinin yapılması,
m) (a), (b), (c), (g) (h), (i) ve (l) bentlerinde yer alan ünitelerden en az üç adedinde bedensel özürlüler için gerekli düzenlemeler.