Atık alma gemileri personel kıyafetleri

Atık alma gemileri personel kıyafetleri tebliği Atık alma gemileri tebliği Altık alma gemilerinin uyacağı kurallar
24 Temmuz 2007 SALI Sayı : 26592
Çevre ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığından:
ATIK ALMA GEMİLERİ İÇİN UYGULANACAK İDARİ VE TEKNİK
DÜZENLEME HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2007/4)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 24/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre lisanslandırılan atık alma gemilerinin diğer gemilerden ayrılmasını sağlamak için renkleri ile bu gemilerde çalışacak personelin iş kıyafetleri ve kimlik kartlarının standart hale getirilmesidir.
Kapsam ve dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-2’sinde yer alan “Atık Alma Gemilerine İlişkin İdari ve Teknik Düzenleme”nin 1 inci maddesinde belirtilen atık alma gemilerinin rengi ve 15 inci maddesinde belirtilen atık alma gemilerinde görev yapacak personelin iş kıyafetleri ve kimlik kartları ile ilgili Bakanlıkça belirlenen esasları kapsar.
Atık alma gemilerinin rengi
MADDE 3 – (1) Atık alma gemisi olarak hizmet verecek gemilerde ana güverte seviyesi üzerindeki yaşam mahalli, direkler ve benzeri bölümlerin beyaz, bordalarının su üstü yeşil, su altı (Karina) kırmızı renkte olacaktır.
(2) Valiliklerce lisanslandırılan ve faaliyette olan atık alma gemileri, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen renkte değil ise renk değişikliğini hangi tarihte tamamlayacağını lisans belgesini düzenleyen valiliğin il çevre ve orman müdürlüğüne resmi yazı ile bildirecektir. İlk kara sörveyinin yapılacağı tarihte gemi, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen renge boyanmış olacaktır. Belirtilen süre dolduğunda il çevre ve orman müdürlüğünce yapılacak inceleme sonunda renk değişikliğinin yapılmadığı tespit edilirse atık alma gemisi lisans belgesi iptal edilecektir.
(3) Lisanslı atık alma gemisi bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen renkte ise veya valiliğe yapılan resmi müracaatta belirtilen tarihte gerekli renk değişikliğini yapmış ise lisans belgesi ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
Atık alma gemilerinde görev yapacak personelin iş kıyafetleri
MADDE 4 – (1) Atık alma gemilerinde çalışacak personelin kıyafeti turuncu renkte ve tulum şeklinde olmalıdır. Kol, diz, göğüs ve sırtta gri fosforlu şeritler yer almalıdır.
(2) Kıyafet için kullanılacak kumaş ve model yapılacak işin özelliğine uygun olmalıdır.
Atık alma gemilerinde görev yapacak personelin kimlik kartları
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan kimlik kartları atık alma gemisinin faaliyet göstereceği ilin il çevre ve orman müdürlüğü tarafından hazırlanarak onaylanacaktır.
(2) Kimlik kartlarında bulunması zorunlu olan bilgilere ek olarak personelin atık alma işlemi ile ilgili hangi konularda yetkisinin olduğu da görünür şekilde yer almalıdır.
3) Atık alma gemisi personeli görev süresi içinde kimlik kartını yakasında takılı bulundurmak zorundadır. Kimliğin kullanım yeri çalışılan lisanslı atık alma gemisi ile sınırlıdır. Usulsüz kimlik kullanımında sorumluluk atık alma gemisi işleticisine aittir.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı ile Ulaştırma Bakanı birlikte yürütür.

Atık alma gemileri mevzuatı

Atık alma gemileri mevzuatı Altık alma gemilerinin uyacağı kurallar
24 Temmuz 2007 SALI Sayı : 26592
Çevre ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığından:
ATIK ALMA GEMİLERİ İÇİN UYGULANACAK İDARİ VE TEKNİK
DÜZENLEME HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2007/4)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 24/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre lisanslandırılan atık alma gemilerinin diğer gemilerden ayrılmasını sağlamak için renkleri ile bu gemilerde çalışacak personelin iş kıyafetleri ve kimlik kartlarının standart hale getirilmesidir.

Kapsam ve dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-2’sinde yer alan “Atık Alma Gemilerine İlişkin İdari ve Teknik Düzenleme”nin 1 inci maddesinde belirtilen atık alma gemilerinin rengi ve 15 inci maddesinde belirtilen atık alma gemilerinde görev yapacak personelin iş kıyafetleri ve kimlik kartları ile ilgili Bakanlıkça belirlenen esasları kapsar.

Atık alma gemilerinin rengi
MADDE 3 – (1) Atık alma gemisi olarak hizmet verecek gemilerde ana güverte seviyesi üzerindeki yaşam mahalli, direkler ve benzeri bölümlerin beyaz, bordalarının su üstü yeşil, su altı (Karina) kırmızı renkte olacaktır.
(2) Valiliklerce lisanslandırılan ve faaliyette olan atık alma gemileri, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen renkte değil ise renk değişikliğini hangi tarihte tamamlayacağını lisans belgesini düzenleyen valiliğin il çevre ve orman müdürlüğüne resmi yazı ile bildirecektir. İlk kara sörveyinin yapılacağı tarihte gemi, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen renge boyanmış olacaktır. Belirtilen süre dolduğunda il çevre ve orman müdürlüğünce yapılacak inceleme sonunda renk değişikliğinin yapılmadığı tespit edilirse atık alma gemisi lisans belgesi iptal edilecektir.
(3) Lisanslı atık alma gemisi bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen renkte ise veya valiliğe yapılan resmi müracaatta belirtilen tarihte gerekli renk değişikliğini yapmış ise lisans belgesi ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Atık alma gemilerinde görev yapacak personelin iş kıyafetleri
MADDE 4 – (1) Atık alma gemilerinde çalışacak personelin kıyafeti turuncu renkte ve tulum şeklinde olmalıdır. Kol, diz, göğüs ve sırtta gri fosforlu şeritler yer almalıdır.
(2) Kıyafet için kullanılacak kumaş ve model yapılacak işin özelliğine uygun olmalıdır.

Atık alma gemilerinde görev yapacak personelin kimlik kartları
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan kimlik kartları atık alma gemisinin faaliyet göstereceği ilin il çevre ve orman müdürlüğü tarafından hazırlanarak onaylanacaktır.
(2) Kimlik kartlarında bulunması zorunlu olan bilgilere ek olarak personelin atık alma işlemi ile ilgili hangi konularda yetkisinin olduğu da görünür şekilde yer almalıdır.
3) Atık alma gemisi personeli görev süresi içinde kimlik kartını yakasında takılı bulundurmak zorundadır. Kimliğin kullanım yeri çalışılan lisanslı atık alma gemisi ile sınırlıdır. Usulsüz kimlik kullanımında sorumluluk atık alma gemisi işleticisine aittir.

Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı ile Ulaştırma Bakanı birlikte yürütür.

Atık alma gemileri mevzuatı konuları Altık alma gemilerinin uyacağı kurallar nelerdir Atık alma gemilerinin rengi nasıl olur Lisanslı atık alma gemisi mevzuatı Atık alma gemilerinde görev yapacak personelin kimlik kartları nerden alınır Atıkalma gemisi personel kimlik kartı nasıl alınır atık gemisi personel kimliği nerden alınır atık alan gemide çalışacak personel kimliği alımı atık gemi personel kimlik belgesi işlemleri atık alma personel görevleri nelerdir Atık alma gemilerinde görev yapacak personelin iş kıyafetleri nasıldır Atık alma gemilerinde çalışacak personelin kıyafeti konusu gibi sorularınıza cevap olarak tebliğ web sitemize taşınmıştır. Mevzuat açıklamasıdır.