Barkod sistemi kurmak

Barkod sistemi kurmak için bilgi Barkod sistemi nedir Barkod numaraları alımı GS1 Barkodları kullanımı
GS1 Barkodları kullanılarak ticari ürünlerin tedarik zinciri boyunca geçirdiği aşamalar takip edilebilir. Firmalara bütün sektörlerde etkili ve verimli tedarik zinciri yönetimi sağlayan izlenebilirlik sistemlerinin tesisi, özellikle gıda sektöründe yasal bir zorunluluktur.
İzlenebilirlik uygulamalarının temelinde SSCC tanımlama numaraları yer alır. SSCC tanımlama numaralarının ve izlenebilirlik sistemlerinde kullanılan diğer tanılama numaraları ve bilgilerin GS1-128 barkod alfabesi ile kullanılması gerekmektedir.
GS1-128 Barkod Alfabesi
GS1-128 Barkod Alfabesi hem rakamları hem harfleri içerebilen değişken uzunluklu barkod alfabesidir. GS1-128 ile GTIN’lerin yanı sıra SSCC (Taşıma Birimi Numarası), Ürünün Ağırlığı, Son Kullanma Tarihi, Parti Numarası gibi 100’den fazla bilgi ticari ortaklara iletilebilir. GS1-128 barkod alfabesinin çeşitli bilgiler içerme kapasitesine sahip olması sebebiyle iletilmek istenen bilgi çeşidinin (GTIN mi yoksa herhangi başka bir bilgi örneğin son kullanma tarihi mi olduğu gibi) birbirinden ayırt edilebilmesi gerekir. GS1-128 barkod alfabesi bu amaçla Uygulama Tanımlayıcı(AI) kullanır.
Barkod sistemi kurmak için bilgi Barkod sistemi nedir Barkod numaraları alımı GS1 Barkodları kullanımı
Uluslararası barkod sistemi danışmanlık hizmetleri

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ HYB

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ HYB

İmalatçı – üretici ve/veya ithalatçılar ekli listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine aynı listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte servis istasyonu kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu bulundurmak zorundadır. Servis istasyonları, doğrudan imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından kurulabilir ya da yazılı sözleşme yapılması suretiyle önceden kurulmuş ve bu alanda faaliyet gösteren TSE Yetki Belgeli servis istasyonları aracılığıyla satış sonrası hizmetleri sağlanabilir.
-İmalatçı-üretici veya ithalatçılar bir dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerle birlikte başvururlar;
– Bakanlıkça bastırılmış 3 adet Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi
– 3 adet Servis İstasyonlarını Gösterir Liste
İmalatçı – üretici ve/veya ithalatçının noter tasdikli imza sirküleri
– Servis istasyonlarının; imal ve/veya ithal edilen ürün veya ürün grubu için hazırlanan hizmet standardına veya teknik düzenlemelere uygun olduğunu ve ayrıca başvuruda bulunan imalatçı üretici ve/veya ithalatçıya hizmet verebileceğini gösterir

ülke genelinde Garanti Belgesi, TSE, HYB Satış Sonrası Hizmet yeterlilik belgesi mevzuatlarına göre dosya hazırlama ve ilgili kurumlarda işlemlerin takibi hizmetleri vermektedir.