Garanti belgesi almak

Garanti belgesi almak Garanti belgesi başvurusu gerekli evraklar nelerdir
1)Firmanın imza sirküleri aslının noter tasdikli örneği,
2)Malın bakım, onarım ve kullanımını gösterir Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu
3)İmal edilecek Motorlu Kara Taşıtları, Tarım ve Orman Traktörleri ve Motosikletler için Ulusal Tip Onay belgesi (Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan),ithal edilen Motorlu Kara Taşıtları, Tarım ve Orman Traktörleri ve Motosikletler için ise menşeini gösterir belge(menşei şahadetnamesi,Tip Onay Belgesi v.b.)
5)Vekaletname
6)Garanti Belgesi (Bakanlıktan harç karşılığı temin edilmektedir.
7)Ekli Model Liste
Garanti Belgesi nasıl alınır
Ankara İstanbul ve İzmir ofisleri ile 20 yılı aşkın süredir Sanayi Bakanlığı izin işlemleri, Garanti belgesi işlemleri, yatırım teşvik belgesi işlemleri, Yabancı sermaye şirket işlemleri, Serbest bölge işlemleri, Sağlık Bakanlığı izin işlemleri gibi birçok mevzuatlara göre dosya hazırlama ve işlemlerin takibi hizmetleri vermektedir

Yorum yapın