EĞİTİM SEKTÖRÜ DEVLET DESTEKLERİ

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile düzenlenmiş üniversiteleri veya Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta öğretim kurumlarını ya da söz konusu kurumları işleten şirketlerin Türkiye’de yerleşik eğitim sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin belirli bir kısmı devlet destekleri kapsamındadır. (*)
Buna göre Eğitim kurumlarına verilen devlet desteklerini aşağıdaki ana başlıklar altında incelemek mümkündür.

1-Rapor Desteği;
Eğitim kurumlarının ve işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler; eğitim kurumları için %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
– Ancak, bu madde kapsamında verilen destekler, devlete ait eğitim kurumları için %100 oranında ve yıllık toplam en fazla 60.000 ABD Doları tutarında uygulanır.
– Yararlanıcılar bu madde kapsamında yıllık en fazla toplam 600.000 ABD Doları tutarında desteklenir.
-Bu madde kapsamında yurt içi veya yurt dışında yerleşik bir kuruluşa rapor hazırlatılabilir veya kuruluştan rapor satın alınabilir.

2-Yurt Dışı Tanıtım Desteği;
Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; eğitim kurumları için %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 500.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
– Ancak, bu madde kapsamındaki destekler devlete ait eğitim kurumları için %100 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları tutarında uygulanır.
– Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen giderler desteklenir.
a) Fuar, kongre ve konferanslara katılım maliyeti,
b) Fuar, kongre ve konferanslar ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan sponsorlukların giderleri,
c) Tercümanlık giderleri (sadece yapılan tanıtım faaliyeti kapsamında iletişim sağlanmasına yönelik çeviri giderleri),
ç) Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşme giderleri (yer kirası, ilgili teknik
araç ve gereçlerin kira giderleri, yemek ve ikram giderleri vb.),
d) Görsel, yazılı ve işitsel tanıtım giderleri,
e) Halkla ilişkiler hizmeti giderleri,
f) Katalog, broşür ve tanıtım malzeme giderleri,
g) Danışmanlık giderleri.
– Halkla ilişkiler hizmeti giderlerinin kapsamına organizasyonun zaman, mekân ve etkinlikler açısından araştırma, koordinasyon ve planlamasına yönelik hizmet giderleri, eşleştirme hizmet giderleri ve reklam kampanyalarına yönelik hizmet giderleri girmektedir.
– Yurt dışında gerçekleştirilen görsel, işitsel ve yazılı tanıtım faaliyetlerinin kapsamına radyo, televizyon, gazete, dergi, reklam panoları ve internet sitelerinde yapılan reklamlar ile benzeri tanıtımlar girmektedir.
– Katalog, broşür ve tanıtım malzemelerine verilen desteğin toplam miktarı, her bir faaliyet için 5.000 ABD Dolarını aşamaz.
– Yapılan tanıtım faaliyetlerine ilişkin faturalarda söz konusu tanıtım faaliyetinin niteliğinin belirlenebilir olması gerekmektedir. Destek talebinde bulunulan tanıtım faaliyeti ile fatura arasında ilişki kurulamaması durumunda
– 10.000 ABD Dolarının üstündeki tanıtım giderleri için faturaya ek olarak sözleşmelerin ibraz edilmesi gerekir. Tek bir tanıtım faaliyeti kapsamında 10.000 ABD Dolarının altında gerçekleştirilen faaliyetler için ayrıca sözleşme aranmaz.
– Yapılacak yurt dışı tanıtım faaliyetinin ayrıntılı olarak projelendirilmesi, doğru hedef kitleye ulaşılması, uygun bir organizasyon mekânının seçilmesi ve tanıtım amaçlı mesajın etkin iletişim yöntemleri kullanılarak verilmesi bu madde kapsamındaki desteklerden yararlanılması açısından esastır.

3-Organizasyon Desteği;
Eğitim kurumları ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre ve konferanslara ilişkin katılım maliyetleri; faaliyet başına %70 oranında ve en fazla 15.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
– Bu madde kapsamındaki destek, devlete ait eğitim kurumları için %100 oranında ve yıllık en fazla 15.000 ABD Doları tutarında uygulanır.
– Bu madde kapsamında bir eğitim kurumu veya işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 (on) kez destek alabilir.

4-Arama Motoru Desteği;
Eğitim kurumları veya işbirliği kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri; %50 oranında ve eğitim kurumu veya işbirliği kuruluşu başına yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
– Bu madde kapsamında uygulanacak destek, Devlete ait eğitim kurumları için %100 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları tutarında uygulanır.

5-Yurt Dışı Birim Desteği;
Eğitim kurumlarının doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri 4 (dört) yıl süreyle karşılanır. Bu madde kapsamında; eğitim kurumları her bir birim başına %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları her bir birim başına %70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklenir.
-Ancak, bu madde kapsamındaki destek, devlete ait eğitim kurumları için %100 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Doları tutarında uygulanır.

———————————————————————————————————————–

(*) Bu Destek ; 25.06.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan  Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun “DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) ” esaslarına göre verilmektedir.

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/egitim-sektoru-devlet-destekleri.htm

Yorum yapın