Canlı hayvan ithalat izni gerekli belgeler

Canlı hayvan ithalat izni gerekli belgeler

Tarım Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü canlı hayvan ithalatı izni için gerekli evraklar
Canlı hayvan ve hayvan maddesi ithalatında kontrol belgesi düzenlenmesi prosedürü
Dilekçe ile KKGM Müracaat edilir.(ekinde aşağıdaki belgelerle )
Kontrol Belgesi Formu, {Formatı DTM ce her yıl belirlenir ve RG de yayınlanır (1 asıl 2 suret)
Proforma Fatura, ihracatçı firma tarafından düzenlenir.(1 asıl 2 suret) veya Fatura (3 suret)
Sağlık sertifikası, İhracatçı ülke resmi veteriner servince düzenlenir (proforma 3 suret)
Orijin sertifikası, {ihracatçı ülke resmi makamlarınca düzenlenir.(3 suret sağlık sertifikasında orijin ülke belirtilmişe aranmaz)}
Taahhütname, Örneği Bakanlıktan temin edilir. (1 adet noter tasdikli asıl, 2 suret)
Test, analiz vs. belgesi, ( ürün çeşidine göre)
İlk defa ithalat yapanlar için faaliyet belgesi,
CITES belgesi ( Çevre ve Orman Bakanlığından temin edilir)

Tarım Bakanlığı Canlı hayvan ithalat izni mevzuatları dosya hazırlama ve işlemlerin takibi danışmanlık hizmetlerimiz
Ankara kurumsal danışmanlık

Yorum yapın