2018 Muhtelif Yatırım Teşvik Belgeleri

Sıra No Alt Sektörü Belge No Belge Tarihi Yatırımın Yeri Firma Adı Yatırımın Cinsi Sabit Yatırım İthal Makina ($) İstihdam Sermaye Türü Destek Unsurları Kapasitesi
1 Enerji 134831 10.01.2018 MUHTELİF İLLER AKSA GÜMÜŞHANE BAYBURT DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. TEVSİ 18.192.500 0 Yerli Sermaye KDV İstisnası DOĞAL GAZ DAĞITIM ALTYAPISI 0 ..
2 Diğerleri 135050 23.01.2018 MUHTELİF İLLER POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI AŞ MODERNİZASYON 178.990.000 0 Yerli Sermaye KDV İstisnası Posta İşleme Hizmetleri 0
3 Ticaret – Depolama 135349 08.02.2018 MUHTELİF İLLER TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPLE YENİ YATIRIM 50.900.000 10.691.099 Yerli Sermaye KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti Geyve-Doğançay Yüksek Hızlı Tren Hattı Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon
Sistemleri (Proje No:1994.E010180.09.08) 0
4 Ticaret – Depolama 135350 08.02.2018 MUHTELİF İLLER TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPLE YENİ YATIRIM 450.550.000 0 Yerli Sermaye KDV İstisnası Ankara-Sivas Demiryolu Projesi kapsamında Kayaş-Yerköy Yüksek Hızlı Tren
Projesi Üstyapı ve Elektromekanik Yapımı (Proje No:2007.E010120.03.03) 0
5 Ticaret – Depolama 135396 12.02.2018 MUHTELİF İLLER TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPLE YENİ YATIRIM 587.810.000 0 Yerli Sermaye KDV İstisnası Ankara-Sivas Demiryolu Projesi kapsamında Yerköy -Sivas Yüksek Hızlı
Tren Projesi Üstyapı ve Elektromekanik Yapımı (Proje
No:2007.E010120.03.01) 0

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2018-muhtelif-yatirim-tesvik-belgeleri.htm

Yorum yapın