2016 İZMİR YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİ DESTEKLERİ

İzmir Kalkınma Ajansı 2016 yılında Kar Amacı Güden Kuruluşlar ile Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara yönelik olarak 15 milyon TL bütçeli yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik olarak mali destek programınıu açıkladı. Buna göre;

YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

PROJENİN AMACI
Genel Amaç;İzmir’de Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri kapsamında yenilikçi ürün üretim kapasitesinin geliştirilmesi; yenilenebilir enerji kullanımının tüm sektörlerde yaygınlaştırılması
Özel Amaç; İzmir’de Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri’nde Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi, bu teknolojilerin üretilmesi; yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ile verimlilik, rekabet gücü ve sürdürülebilir çevresel performansın artırılması.

PROJE KONULARI
Öncelik 1:
– Rüzgâr türbin kanatları için dayanıklı kompozit malzeme geliştirme çalışmaları
– Rüzgâr santral yönetimi ve şebeke yönetimi konusundaki yazılım çalışmaları
– Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP) teknolojisinin ticarileştirilmesine uygun süreç ve parça geliştirme çalışmaları
– Jeotermal enerjide düşük sıcaklıklarda kullanılacak ısı pompalarının imalatı
– Birden fazla yenilenebilir enerji sisteminin birlikte çalışılabilmesi için (Hibrit sistem) entegrasyon ve sistem yönetim çalışmaları
– Biyo-yakıt proses atıklarının değerlendirilme teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi
Öncelik 2:
– İşletimi kolay, kırsalda kullanılabilecek biyoenerji paket tesislerinin kurulması
– Güneş enerjisi, jeotermal yenilenebilir enerji kaynaklarından lisanssız elektrik üretimine yönelik 50 kW ve üzeri kapasiteye sahip yatırım projeleri
– Biyokütle yenilenebilir enerji kaynaklarından lisanssız elektrik üretimine yönelik 25 kW ve üzeri kapasiteye sahip yatırım projeleri
Öncelik 3:
– Jeotermal ve güneş enerjisinin sebze-meyve kurutma, sera ısıtma amaçlıkullanılması
– Güneş termal enerjisini binalarda veya endüstriyel sistemlerde ısıtma, soğutma ve kurutma amaçlı kullanmak üzere çalışmalar

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ
A-Kar Amacı Güden Kuruluşlar;
– KOBİ’ler
– Kamu Kontrolündeki İşletmeler
– Serbest Bölge Yönetici Şirketleri
– Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri
B-Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;
– Kamu Kurum Ve Kuruluşları
– Belediyeler ve Tüzel Kişiliği Haiz Bağlı Kuruluşları
– Üniversite Rektörlükleri
– Organize Sanayi Bölgesi Yönetimleri
– Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları ve bunların birlikleri, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri)
– Kooperatifler (Konut yapı kooperatifleri hariç) ve birlikler
– Dernekler, Vakıflar ve Bunların Üst Kuruluşları

BAŞVURU TARİHLERİ
İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 26 Şubat 2016 Saat: 17.00 , Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 04 Mart 2016 Saat: 17.00.

PROGRAMIN BÜTÇESİ -VERİLECEK DESTEK TUTARLARI – ORANLARI
A-Kar Amacı Güden Kuruluşlar;
-Toplam Bütçe 7.500.000 TL
-Asgari/AzamiDestek Tutarı 75.000 TL /600.000 TL
-Asgari/Azami Destek Oranı %10 – %50
-Proje Süresi 12 ay
B-Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;
-Toplam Bütçe 7.500.000 TL
-Asgari/AzamiDestek Tutarı 75.000 TL /1.000.000 TL
-Asgari/Azami Destek Oranı %10 – %75
-Proje Süresi 12 ay

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2016-izmir-yenilenebilir-enerji-mali-destekleri.htm

Yorum yapın