2015 AKSARAY KIRIKKALE KIRŞEHİR NİĞE NEVŞEHİR HİBE DESTEKLERİ

Ahiler Kalkınma Ajansı Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde,Nevşehir illeri için 2015 mali destek programını açıkladı.Kar amacı güdmeyen kuruluşlara yönelik olarak hibe programı kapsamında, kullandırılacak destek miktarı toplam 10.000.000,00 TL’dir. Bu tutarın, Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı: 3.000.000,00 TL, Enerji Altyapısı Mali Destek Programı: 7.000.000,00 TL olacaktır. 2015 mali destek program özeti aşağıda verilmiştir.

2015 Enerji Altyapısı Mali Destek Programı
PROGRAM TÜRÜ Proje Teklif Çağrısı (Kar Amacı Gütmeyen kuruluşlar)
BAŞVURU SÜRELERİ -Başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 20 Mart 2015 saat
17.00’dur.-Proje başvuru dosyalarının teslim edilmesi için son tarih 27 Mart 2015
saat 17.00’dır
PROGRAMIN AMACI BölgesindeYenilenebilir Enerji (Güneş,Jeotermal ve Rüzgar)Altyapısının
güçlendirilmesi ve Yenilenebilir Enerji kullanımının yaygınlaştırılması)
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONULARI Öncelik 1: Güneş, Jeotermal ve Rüzgar enerjisinin ısıtma, soğutma,
depolama ve kurutma başta olmak üzere kullanımının yaygınlaştırılmasına
yönelik yatırımların desteklenmesiÖrnek Konular:

• Güneş Enerjisi Santrallerinin (GES) kırsal alanda içme suyu temini ve
dağıtımında kullanılmasına yönelik projeler,

• Jeotermal enerjinin konut, turizm, tarım, sanayi gibi sektörlerde
kullanılabilmesi ve geri dönüşümünün Reenjeksiyon ile yapılması için
altyapının geliştirilmesine yönelik projeler,

• Güneş Enerjisi Santralleri (GES), Rüzgâr Enerjisi Santralleri (RES)
veya hibrid sistemlerden elde edilen enerji ile kamu binalarının
aydınlatılmasına/ısıtılmasına veya soğutulmasına yönelik projeler,

• Tarihi ve kültürel alanların ışıklandırılması ve panolarının
aydınlatılmasına yönelik projeler

Öncelik 2: Güneş, Jeotermal ve Rüzgâr enerji kaynakları ile Lisanssız
Elektrik üretimine yönelik altyapı yatırımlarının güçlendirilmesi

Örnek Konular:

• Güneş, Rüzgâr ve Jeotermal kaynaklardan lisanssız elektrik üretimine
yönelik öncü projeler.

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 7.000.000 TL
AJANSIN SAĞLAYACAĞIDESTEK MİKTARLARI Asgari Tutar: 75.000 TL Azami Tutar:
500.000TLAsgari: % 25,Azami: % 75
PROJE SÜRESİ En az: 12 ay , En fazla: 18 ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ • Valilikler• Kaymakamlıklar

• İl ve ilçe müdürlükleri (Fiziki altyapı hizmeti veren)

• 5355 sayılı Kanun kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri

• Belediyeler

• Özel İdareler

• OSB ve KSS Yönetimleri

 

2015 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
PROGRAM TÜRÜ Proje Teklif Çağrısı (Kar Amacı Gütmeyen kuruluşlar)
BAŞVURU SÜRELERİ -Başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 20 Mart 2015 saat
17.00’dur.-Proje başvuru dosyalarının teslim edilmesi için son tarih 27 Mart 2015
saat 17.00’dır
PROGRAMIN AMACI TR71 Bölgesinde sürdürülebilir bir sosyal kalkınma için;
dezavantajlı/kırılgan grupların sosyal sermayesinin artırılması,
toplumsal problemlerle mücadele yollarının geliştirilmesi ve bölgedeki
sığınmacıların sosyal hayata uyumunun sağlanması.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONULARI Öncelik 1: Dezavantajlı/kırılgan grupların sosyo-ekonomik hayata
entegrasyonunun sağlanması ve bu gruplara yönelik sosyal girişimciliğin
geliştirilmesiÖrnek Konular:

• Şiddet gördüğü için evden ayrılmış/boşanmış kadınlara meslek ve
istihdam sağlamaya yönelik projeler

• Engelli bireylerin aileleri için rehberlik ve destek sağlayıcı
nitelikte projeler

• Engelli bireylerin sportif ve kültürel faaliyetlere yönlendirilmesine
yönelik projeler

• Cezaevinde hükümlü olarak bulunan bireylere mesleki beceri
kazandırılmasına veya tahliye olmuş bireylerin sosyal hayata
entegrasyonuna yönelik projeler.Öncelik 2: Yoksulluk, göç, suç, erken
evlilik, eğitimin terkedilmesi, madde bağımlılığı, şiddet gibi toplumsal
problemlerle mücadele yollarının geliştirilmesi

Örnek Konular:

• Bireylerin madde bağımlılığına karşı bilinçlendirilmesine ve madde
bağımlısı bireylerin rehabilitasyonuna yönelik projeler

• Aile içi şiddete karşı toplumun bilinçlendirilmesine ve aile içi
şiddet mağduru bireyleri korumaya yönelik projeler

• Erken yaşta yapılan evliliklerin engellenmesine yönelik projeler

• Kırsal alandan kente, ya da bölge içinden dışına var olan göçü
önlemeye/kontrol altına almaya yönelik projeler

• Bölge illerinde okul terk oranlarının azaltılmasını sağlayıcı projeler

• Özellikle gençler arasında suçun yaygınlaşmasını engelleyici projeler

• Göçmen çocukların uyum problemlerini çözmeye yönelik projeler.

Öncelik 3: Sığınmacıların sosyal ve ekonomik yaşama entegrasyonunun
güçlendirilmesi

Örnek Konular:

• Sığınmacıların sosyal yaşama uyumu için dil öğrenmelerine yönelik
projeler

• Sığınmacıların Türk hukuk sistemi ve hak arama mekanizmaları hakkında
bilgilendirilmesine yönelik projeler

• Sığınmacıların fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklarını tedavi etmeye
yönelik projeler

• Sığınmacı çocuklarının uyum problemlerini çözmeye yönelik projeler.

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 3.000.000 TL
AJANSIN SAĞLAYACAĞIDESTEK MİKTARLARI Asgari Tutar: 50.000 TL ,Azami Tutar: 150.000TLAsgari: % 25,Azami: % 90
PROJE SÜRESİ En az: 9 ay , En fazla: 12 ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ • Kamu Kurum ve Kuruluşları• Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

• Üniversiteler ve Mesleki Eğitim Kurumları

• Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Birlikler,
Kooperatifler1 vb.)

• Belediyeler

• Kaymakamlıklar

 

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2015-aksaray-kirikkale-kirsehir-nige-nevsehir-hibe-destekleri.htm

Yorum yapın