2014 Kırsal Üretim Altyapısına Yönelik Hibe Destekleri (Adana,Mersin)

Çukurova Kalkınma Ajansı 2014 yılı Mali Destek Programında açıklanan “Kırsal Ortak üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı”kapsamında verilecek hibe niteliğindeki Programın genel amacı, Çukurova Bölgesi’nde metropol alan dışında kalan yerleşim yerlerinde gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine yardımcı olacak üretim altyapısının geliştirilmesi ve bölge içi gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasıdır. Bu destek programlarından kar amacı gütmeyen kuruluşlar yararlanabilecektir.

HİBE DESTEKLERİ PROGRAMI
PROGRAMIN ADI Kırsal Ortak üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı
BAŞVURU TARİHLERİ Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi: 19 Kasım 2013 Salı Başvuruların kabulü, ilgili proje teklif çağrısının ilanından on gün sonra başlar.
Son Başvuru Tarihi;
Elektronik Başvuru – 3 Şubat 2014 Saat: 23:50
Evrakların Teslimi – 10 Şubat 2014 Saat: 17:00
BAŞVURU YAPABİLECEK İLLER Adana, Mersin
PROGRAMIN AMACI  Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı’nın amacı, bölgede öne çıkan sektörlerde yenilik ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması ve bölge ekonomisinin ulusal/uluslararası pazarlarda rekabet gücünün yükseltilmesidir.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ Öncelik 1: Üretim verimliliğinin artırılmasına yönelik altyapının geliştirilmesi
Öncelik 2: Gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik altyapının geliştirilmesi
Öncelik 3: Pazarlama imkanlarının geliştirilmesi ve pazar ağlarının güçlendirilmesine yönelik altyapının geliştirilmesi
Öncelik 4: Kırsal alanda yoğunlaşan sektörlerin teknoloji altyapısının güçlendirilmesi
PROGRAMIN BÜTÇESİ 5.000.000 TL
ASGARİ VE AZAMİ DESTEKTUTARLARI Asgari tutar: 40.000 TL
Azami tutar: 150.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’sinden az ve %75’inden fazla olamaz.
PROJENİN SÜRESİ Süre
Azami proje süresi, 12 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.
Yer
Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde, Aladağ, Feke, İmamoğlu, Karaisalı,
Karataş, Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Gülnar, Mut, Pozantı, Ceyhan, Silifke, Anamur,
Erdemli, Kozan, Tarsus ilçelerinde gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım
faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda sayılan ilçeler dışında gerçekleştirilebilir.
Her halükarda projenin temel faaliyetleri yukarıda sayılan ilçeler içerisinde gerçekleştirilmelidir.
Bu program kapsamında yapılan başvuruların Bozyazı, Karataş, Çamlıyayla, Mut, İmamoğlu, Aydıncık, Yumurtalık,
Gülnar, Karaisalı, Tufanbeyli, Aladağ, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde uygulanacak olması durumunda, değerlendirme
sürecinde (+4 Puan) ilave edilecektir.
UYGUN BAȘVURU SAHİPLERİ • Mahallî İdareler
• Mahalli İdare Birlikleri (Köylere Hizmet Götürme Birliği hariç)
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
• Üniversiteler
• İş Geliştirme Merkezleri
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
• Organize Sanayi Bölgeleri
• Küçük Sanayi Siteleri
• Kamu kurum ve kuruluşları
• Üretici Birlikleri
• Sulama Birlikleri
ÖRNEK PROJELER  Bu kapsamda desteklenecek proje konuları aşağıda yer almaktadır:
Öncelik 1: Üretim verimliliğinin artırılmasına yönelik altyapının geliştirilmesi
• Lagünlerde kanal şeklinde derinleştirme çalışmaları yapılması, yapay resif alanları oluşturulması, balıkçı barınaklarının
modernizasyonu, bal ormanları kurulumu gibi projeler
• Kültür çalışmaları ile koruma alanları oluşturulmasına yönelik projeler
• Vb. projeler
Öncelik 2: Gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik altyapının geliştirilmesi
• Tarımsal analiz laboratuvarlarının kurulması
• Soğuk zinciri ve süt toplama merkezlerinin oluşturulması
• Mezbahaların modernizasyonu
• Vb. projeler
Öncelik 3: Pazarlama imkanlarının geliştirilmesi ve pazar ağlarının güçlendirilmesine yönelik altyapının
geliştirilmesi
• Endemik bitkilerin pazarlanması, organik pazarların kurulması, balıkçı hali kurulması, canlı hayvan borsası kurulması
ve iyi örnek demonstrasyon alanları oluşturulması gibi projeler
• İlçe merkezlerinde köy pazarlarına yönelik altyapı projeleri
• Vb projeler
Öncelik 4: Kırsal alanda yoğunlaşan sektörlerin teknoloji altyapısının güçlendirilmesi
• Tarım ve hayvancılıkta yenilikçilik içeren iklimlendirme projeleri
• Ürün deseni oluşturmaya yönelik teknoloji tabanlı projeler
• Teknoloji ve bilişim altyapısının geliştirilmesine yönelik benzer projeler
• Vb. projeler

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2014-kirsal-uretim-altyapisina-yonelik-hibe-destekleri-adanamersin.htm

Yorum yapın