2014 İZMİR MALİ DESTEK PROGRAMLARI

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) 2014 Mali destek programını açıkladı. Bu hibe programlarındaki amaç İzmir ilinin bölgesel gelişmesini hızlandırmak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacı taşımaktadır. 2014 Mali destek hibe programları 2 grupta incelenebilir.
1-Sanayi Bölgelerini Geliştirme (SBG) Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı.
2-2014 Yılı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı.
2a) 2014 Yılı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı Kar Amacı Güden Kuruluşlar Bileşeni Programı,
2b) 2014 Yılı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı Kar Amacı Güdmeyen Kuruluşlar Bileşeni Programı.

Bu mali programların detayları aşağıda verilmiştir;

PROGRAM KÜNYESİ-1
Program Adı 1-Sanayi Bölgelerini Geliştirme (SBG) Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
Program Referans No Organize Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler:TR31/14/SBG01 Küçük Sanayi Siteleri: TR31/14/SBG02
  İlan Tarihi 26 Haziran 2014 Internet SonBaşvuruTarihi 12 Eylül 2014–17:00
ProjeSonTeslim Tarihi 19 Eylül 2014–17:00
Genel Amaç İzmir(TR31) bölgesinin yatırım ortamının iyileştirilerek rekabet gücünün artırılması.
Özel Amaç İzmir(TR31) bölgesinde mevcu tsanayi bölgelerinin altyapı eksiklerinin giderilmesi,kurumsal kapasitelerinin güçlendirilerek yatırımcıların ihtiyaçları doğrultusunda daha kalitel hizmet sunulmasının  sağlanması.
Öncelikler
 • Atık depolama ve arıtma tesislerinin geliştirilmesi
 • Enerji ve alternatif enerji uygulama altyapısının iyileştirilmesi
 • Çevre düzenleme,sosyal altyapı ve donatıların iyileştirilmesi
 • Geri kazanım, geridönüşüm,yenidenkullanım ve endüstriyel simbiyoza olanak verecek ortak sistemlerin geliştirilmesi.
 • Ortak kullanıma hizmet edecek laboratuar,atölye,tesis,donatıvb.altyapıların oluşturulması.

Önceliklerden en az birisi kapsamına girmek şartıyla projelerde,bu önceliğe dair faaliyetlere ek olarak, kurumsal kapasiteile mesleki eğitim alt yapısının geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülebilir.

Asgari/Azami DestekOranı %25 – %75
Proje Süresi 24 Ay
Program Bütçesi 12.000.000TL
Bileşenler Organize Sanayi Bölgesive Serbest Bölge Bileşeni Küçük Sanayi Sitesi Bileşeni
Toplam Bütçe 10.000.000 TL 2.000.000 TL
Asgari/ Azami Tutar 500.000 TL-1.500.000TL 250.000TL–500.000TL
  Uygun Başvuru Sahipleri Organize Sanayi Bölgesi Yönetimleri Serbest Bölge Yönetici Şirketleri Küçük Sanayi Sitesi (KSS) Yönetimleri (Yönetici Kooperatifler ve Dernekler)* * “Site yönetimi”biçiminde yönetilen KSS’ler uygun başvuru sahibi olarak değerlendirilmez.

 

PROGRAM KÜNYESİ-2
Kar Amacı Güden Kuruluşlar Program Künyesi
Program Adı 2a) 2014 Yılı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı Kar Amacı Güden Kuruluşlar Bileşeni
İlan Tarihi 26 Haziran 2014 Perşembe SonTeslimTarihi 19 Eylül 2014 Cuma
KAYS Son Başvuru Tarihi 12 Eylül 2014 Cuma Değerlendirme Sonuçları Aralık 2014
Genel Amaç İzmir’in bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve bu süreci destekleyecek uygulamalarının yaygınlaştırılması amacına hizmet edecek şekilde,İzmir’de işletmelerin belirlenen öncelikli alanlarda kaliteli bilgi iletişim teknolojileri üretmelerinin sağlanması
Öncelikler
Öncelik 1: Bilgi iletişim teknolojileri sektöründe diğer ekonomik sektörlere ve kamuya yönelik yüksek katmadeğer üreten yenilikçi ürünv e faaliyetlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi Öncelik 2: İşletmelerin bilgi iletişimteknolojileri geliştirme süreçlerinde,tasarım,araştırma-geliştirme,ürüngeliştirme konularında iyileştirmeler yapılmasıÖncelik 3: Bilgi iletişim teknolojileri sektöründeki işletmelerin bilgi iletişim teknolojileri ürün ve hizmetlerinde uluslararasılaşma düzeyinin geliştirilmesi,ihracat kapasitelerinin artırılması  ve bunun için gerekli olan kalite belgelerinin alınması.
Toplam Bütçe 7.500.000 TL Asgari/Azami Destek Tutarı 75.000 TL/750.000TL
Asgari/Azami Destek Oranı %10- %50 Süre 12 ay
Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları
 

 1. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler
 2. Kamu kontrolündeki işletmeler

 

Kar Amacı Güdmeyen Kuruluşlar Bileşeni Program Künyesi
Program Adı 2b) 2014 Yılı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı Kar Amacı Güdmeyen Kuruluşlar
İlan Tarihi 26 Haziran 2014 Perşembe SonTeslimTarihi 19 Eylül 2014 Cuma
KAYS Son Başvuru Tarihi 12 Eylül 2014 Cuma Değerlendirme Sonuçları Aralık 2014
Genel Amaç İzmir’in bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve bu süreci destekleyecek uygulamaların yaygınlaştırılması
Öncelikler
Öncelik 1: İzmir’desağlık,eğitim,ulaşım,kültür,çevre, tarım ve turizm vb.bilgi servislerine elektronik ortamda erişimsağlanması,birbirine entegreve kesintisiz ulaşılabilir hale getirilmesi Öncelik   2: İzmir’in marka değerini artıran akıllı kent uygulamalarının yaygınlaştırılması Öncelik  3:Yenilenebilir  enerji  teknolojileri,  enerji  verimliliği  uygulamalarını  ve  doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını destekleyen bilgi iletişim teknolojisi uygulamalarının geliştirilmesi.Öncelik 4:  Katılımcılık esaslı  akıllı yerel yönetişim uygulamalarının  yaygınlaştırılması,kamu ve yerel yönetim hizmetlerinin internet-mobil teknolojiler üzerinden sunulması.
Toplam Bütçe 7.500.000 TL Asgari/Azami Destek Tutarı 75.000 TL/750.000TL
Asgari/Azami Destek Oranı %10- %75 Süre 12 ay
Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları
 1. Belediyeler veya tüzel kişiliğihaiz bağlı kuruluşları
 2. Kamu Kurumları
 3. Üniversite Rektörlükleri
 4. Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar,esnaf ve sanatkarlar odalarıve bunların birlikleri,meslekodalarıve ihracatçıbirlikleri)
 5. Dernekler ve Vakıflar
 6. Organize Sanayi Bölgeleri
 7. Kooperatifler ve Birlikler

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2014-izmir-mali-destek-programlari.htm

Yorum yapın