2014 İstanbul Turizm Sektörü Hibe Destekleri

2014 Yılı İstanbul Kalkınma Ajansı mali destek programında açıklanan “Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı”kapsamındaki amaç, Turizm sektörünün geliştirilerek İstanbul’un diğer küresel turizm merkezleri ile rekabet düzeyi yüksek bir cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

  KÜRESEL TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK
PROGRAMIN ADI PROGRAMI-1 (İŞLETMELER)
BAŞVURU YAPABİLECEK İLLER  İSTANBUL
BAŞVURU Proje Teklif Çağrısının İlan Tarihi : 27.11.2013
TARİHLERİ Başvuruların kabulü, proje teklif çağrısının ilanından on  günü sonra başlar.
  Son Başvuru  Tarihi:
  başvuruların alınması için son tarih 20/02/2014 saat 17:00’dır. Yapılan başvurunun
  sistemden alınan çıktısı ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 
  günü içerisinde (saat 17:00) ajansa teslim edilir. 
  Turizm sektörünün geliştirilerek İstanbul’un diğer küresel turizm
PROGRAMIN GENEL merkezleri ile rekabet düzeyi yüksek bir cazibe merkezi haline
HEDEFİ getirilmesine katkıda bulunmak
  Öncelik 1. Bölge bütününde turizm çeşitliliğinin artırılması ve
PROGRAMIN turizmin bütün yıla yayılmasının sağlanması
ÖNCELİKLERİ Öncelik 2: Turizm hizmetlerinde kalitenin artırılması ve
  yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi
PROGRAMIN  
TOPLAM BÜTÇESİ 10.000.000 TL
   
PROJELERE Asgari Tutar:    200.000 TL
SAĞLANACAK Azami Tutar:    500.000 TL
ASGARİ VE AZAMİ Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az
DESTEK MİKTARI ve % 50’sinden fazla olamaz.
   
PROJE SÜRESİ    Asgari 6 ay, Azami 9 Ay
   
UYGUN BAŞVURU  Kar Amacı Güden İşletmeler
SAHİPLERİ  
   
ÖRNEK PROJELER 1. Sağlık turizminde ihtiyaç duyulan nitelikte hizmet personelinin
  yetiştirilmesi
  2. Alternatif turizm çeşitlerinin tanıtımı ve entegre pazarlaması
  için yenilikçi uygulamaların gerçekleştirilmesi
  3. Daha    fazla    ziyaretçinin    bölgeye    çekilmesi    ve    hizmet
  sağlayıcılarla       buluşmasını       kolaylaştırıcı       yazılımların
  geliştirilmesi
  4. Mobil uygulamalar ve yazılımlardan faydalanmak suretiyle
  etkinliklerin takibini sağlayacak modellerin hayata geçirilmesi
  5. Turizm hizmetlerinde kalitenin yükselterek uluslararası kalite
  belgelerinin alınmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi
  6. Alternatif turizm çeşitlerine yönelik müze kurma çalışmalarının
  yürütülmesi
  KÜRESEL TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK
PROGRAMIN ADI PROGRAMI-2
BAŞVURU YAPABİLECEK İLLER  İSTANBUL
BAŞVURU Proje Teklif Çağrısının İlan Tarihi : 27.11.2013
TARİHLERİ Başvuruların kabulü, proje teklif çağrısının ilanından on  günü sonra başlar.
  Son Başvuru  Tarihi:
  başvuruların alınması için son tarih 20/02/2014 saat 17:00’dır. Yapılan başvurunun
  sistemden alınan çıktısı ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 
  günü içerisinde (saat 17:00) ajansa teslim edilir. 
  Turizm sektörünün geliştirilerek İstanbul’un diğer küresel turizm
PROGRAMIN GENEL merkezleri ile rekabet düzeyi yüksek bir cazibe merkezi haline
HEDEFİ getirilmesine katkıda bulunmak
  Öncelik 1: Bölge bütününde turizm çeşitliliğinin artırılması ve
PROGRAMIN turizmin bütün yıla yayılmasının sağlanması
ÖNCELİKLERİ Öncelik 2:      Turizm hizmetlerinde kalitenin artırılması ve
  yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi
PROGRAMIN  
TOPLAM BÜTÇESİ 10.000.000 TL
   
PROJELERE Asgari Tutar:    200.000 TL
SAĞLANACAK Azami Tutar:    1.000.000 TL
ASGARİ VE AZAMİ Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az
DESTEK MİKTARI ve
  % 90’ından fazla olamaz.
   
PROJE SÜRESİ    Asgari 6 ay, Azami 9 Ay
   
UYGUN BAŞVURU  Valilik,
SAHİPLERİ  Kaymakamlıklar,
   Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları,
  Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri,
   Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler, İSKİ, İETT),
   İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları,
   Sanayi Odası ve Ticaret Odası,
   Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifleri,
   Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler,
  Odalar, Meslek Örgütleri,
   Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar,
  Federasyonlar, Konfederasyonlar)
   Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma
  Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler
   
ÖRNEK PROJELER 1. Sağlık turizminde ihtiyaç duyulan nitelikte hizmet personelinin
  yetiştirilmesi
  2. Alternatif turizm çeşitlerinin tanıtımı ve entegre pazarlaması
  için yenilikçi uygulamaların gerçekleştirilmesi
  3. Daha    fazla    ziyaretçinin    bölgeye    çekilmesi    ve    hizmet
  sağlayıcılarla       buluşmasını       kolaylaştırıcı       yazılımların
  geliştirilmesi
  4. Turizm çeşitlerinin entegrasyonunu sağlayacak sektörler arası
  işbirliği platformlarının geliştirilmesi
  5. Turizm sektöründe yaşlı kişilerin ihtiyacına yönelik seyahat
  modellerinin geliştirilmesi
  6. Turizm sektöründe rekabetçilik, girişimcilik, yenilik, istihdam,
  güvenlik, altyapı gibi konularda bilgi transferini sağlayacak
  uluslararası işbirliği platformlarının oluşturulması
  7. Mobil uygulamalar ve yazılımlardan faydalanmak suretiyle
  etkinliklerin takibini sağlayacak modellerin hayata geçirilmesi
  8. Turizm hizmetlerinde kalitenin yükselterek uluslararası kalite
  belgelerinin alınmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi
  9. Yerel ulaşım hizmetlerinde turist memnuniyetini artırmak
  amacıyla insan kaynaklarının niteliğini geliştirecek faaliyetler
  yürütülmesi
  10. Turizm sektöründe iş gücü kalitesini artırmak üzere meslek
  standartlarının     ve     mesleki     sertifikasyon     sistemlerinin
  geliştirilmesi
  11. Alternatif turizm çeşitlerine yönelik müze kurma çalışmalarının
  yürütülmesi
  12. Alternatif     turizm     çeşitlerinin     geliştirilmesine     yönelik
  işbirliklerinin oluşturulması

 

 

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2014-istanbul-turizm-sektoru-hibe-destekleri.htm

Yorum yapın