2014 İstanbul Afetlere Hazırlık Hibe programı

2014 Yılı İstanbul Kalkınma Ajansı mali destek programında açıklanan “Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı” kapsamındaki amaç,  yaşam ve mekân kalitesi yüksek güvenli İstanbul yaratmak üzere; afet yönetim sisteminin etkinleştirilerek uygulama kapasitesinin artırılması ve afet risklerinin azaltılması hedeflenmektedir.

AFETLERE HAZIRLIK MALİ DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN ADI
BAŞVURU YAPABİLECEK İLLER İstanbul
BAŞVURU Proje Teklif Çağrısının İlan Tarihi : 27.11.2013
TARİHLERİ Başvuruların kabulü, proje teklif çağrısının ilanından on iş günü sonra başlar.
Son Başvuru Tarihi:
başvuruların alınması için son tarih 17/02/2014 saat 17:00’dır. Yapılan başvurunun
sistemden alınan çıktısı ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş
günü içerisinde (saat 17:00) ajansa teslim edilir.
Yaşam ve mekân kalitesi yüksek güvenli İstanbul yaratmak üzere; afet
PROGRAMIN GENEL yönetim sisteminin etkinleştirilerek uygulama kapasitesinin artırılması
HEDEFİ ve afet risklerinin azaltılması
Öncelik 1: Afet yönetimi faaliyetlerine yönelik kurumsal kapasitenin
PROGRAMIN artırılması ve başta gönüllü örgütlenmelerle olmak üzere yerel
ÖNCELİKLERİ kapasitenin oluşturulması
Öncelik 2: Risk alanlarının tanımlanması, risk azaltmada alternatif
yaklaşımların geliştirilmesi ve uygulama araçlarının/modellerinin
çeşitlendirilmesi
PROGRAMIN
TOPLAM BÜTÇESİ 10.000.000 TL
Asgari Tutar:    200.000 TL
PROJELERE Azami Tutar: 1.000.000 TL
SAĞLANACAK
ASGARİ VE AZAMİ Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve
DESTEK MİKTARI % 90’ından fazla olamaz.
PROJE SÜRESİ Asgari 6 ay, azami 9 aydır
•    Valilik,
UYGUN BAŞVURU •    Kaymakamlıklar,
SAHİPLERİ •    Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları,
Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri,
•    Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler, İSKİ, İETT),
•    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları,
•    Sanayi Odası ve Ticaret Odası,
•    Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifleri,
•    Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler,
Odalar, Meslek Örgütleri,
•    Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar,
Federasyonlar, Konfederasyonlar)
•    Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma
Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler
1. Afet riskinin makro ve mikro ölçekte yeniden belirlenmesi ve
ÖRNEK PROJELER bütünleştirilmiş risk haritalarının oluşturulması,
2. Afet riskinin azaltılması için Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin
uygulanması,
3. Afetlere karşı önleyici ve zarar azaltıcı yenilikçi mühendislik
tedbirlerinin alınması,
4. Tahliye aksları ve alanlarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi,
5. Afet riski altındaki tarihi yapıların korunmasında yenilikçi
yöntemlerin uygulanması,
6. Afet yönetimi, kentsel risk yönetimi gibi konularda teknik
(inşaat mühendisleri, şehir plancıları, mimarlar vb.) eğitimlerin
gerçekleştirilmesi,
7. Afet yönetimi kapsamında, engelli ve dezavantajlı grupların
özel     ihtiyaçlarına     yönelik     ilgili     meslek     gruplarının
kapasitelerinin arttırılması,
8. Yerel    afet    gönüllülerinin    örgütlenmelerini    teşvik    edici
modellerin hayata geçirilmesi,
9. Bölgenin kısa vadede afete hazırlıklı olmasını sağlayacak Afet
ve Acil Durum Eylem Planının hazırlanması,
10. Sanayi, otel, hastane gibi büyük ölçekli tesislerde Afet ve Acil
Durum Eylem Planının hazırlanması

 

 

 

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2014-istanbul-afetlere-hazirlik-hibe-programi.htm

Yorum yapın