2014 İktisadi Gelişme Mali Destek Programı (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars)

Serhat Kalkınma Ajansı 2014 Mali Destek Programında açıklanan “İktisadi Gelişme Mali Destek Programı” nın  amacı TRA2 Bölgesinde (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) Bölgeye özgü ürünlerin ekonomiye kazandırılması, bölgede kümelenme potansiyeli arz eden sektörlerde rekabet gücünün arttırılması, teknoloji kullanımı ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması yoluyla ihracat ve markalaşma potansiyelinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

DESTEK PROGRAMININ ÖZETİ
PROGRAMIN ADI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI –4
BAŞVURU İLLERİ Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars
BAŞVURU TARİHLERİ -Başvuruların elektronik ortamda alınması için son tarih 21 Şubat 2014 saat 23.59’dir.
-Elektronik ortamda yapılan proje başvurularının matbu olarak yukarıda anlatılan usullere uygun şekilde elden veya posta yolu ile ajansa ulaştırılması için son tarih 28 Şubat 2014 saat 17.00’dır.
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Bu teklif çağrısının uygun başvuru sahipleri belirtilen diğer şartları da sağlamak kaydıyla aşağıdaki şekildedir:
KOBİ’ler
Kar Amacı Güden Üretici Kooperatifleri
Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahipleri asağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:
TRA2 Bölgesinde (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) yasal olarak kayıtlı veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin TRA2 Bölgesi’nde kurulmuş olması
Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi
Proje faaliyetinin, başvuru sahibinin faaliyet alanlari içerisinde bulunması ve bunu belgeleyebilmesi
PROGRAMIN AMACI Bölge ekonomisi için önem arz eden, rekabet gücü ve gelişme potansiyeli yüksek tarıma dayalı sanayi, imalat ve turizm sektörlerinin rekabet edebilirliklerinin arttırılmasına, teknoloji kullanımının ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaşmasına ve bölgesel değer ve ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına katkıda bulunmak
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ Öncelik 1:Tarıma dayalı sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin üretim, pazarlama ve ihracat becerilerini geliştirecek, AR-GE, yenilikçilik ve teknoloji transferi ile ürün çeşitliliği ve üretim verimliliğini sağlayacak, işletmelerin rekabet güçlerini arttırıcı faaliyetler ve bu alandaki yeni yatırımlar
Öncelik 2:Turizm potansiyelini değerlendirmek üzere turizm işletmelerinin kapasite ve hizmet kalitesinin artırılması ve turizm çeşitliliğini sağlanmasına yönelik faaliyetler ve bu alandaki yeni yatırımlar
Öncelik 3: İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin (ağaç işleri ve mobilya, tekstil ürünleri, kimyasal ürün ve malzemeler, plastik ürün-malzemeler ve metal eşya-gereç öncelikli olmak üzere) rekabet güçlerini artırmaları için teknoloji kullanımını yaygınlaştırmaya ve yenilikçi uygulamalar geliştirmeye veya transfer etmeye yönelik faaliyetleri.
PROGRAMIN BÜTÇESİ 5.000.000 TL.
PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI Asgari Tutar: 25.000 TL
Azami Tutar: 500.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olamaz.
PROJE SÜRESİ Asgari 6 ay, Azami 9 ay
PROJE KONULARI
Öncelik 1: Tarıma dayalı sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin üretim, pazarlama ve ihracat becerilerini geliştirecek, AR-GE, yenilikçilik ve teknoloji transferi ile ürün çeşitliliği ve üretim verimliliğini sağlayacak, işletmelerin rekabet güçlerini arttırıcı faaliyetler ve bu alandaki yeni yatırımlar
Tarıma dayalı sanayi ürünlerinin, özellikle süt ve süt ürünleri, kaz ve bal gibi yöreye özgü ürünlerin, e-ticaret yöntemiyle pazarlanması ve tanıtımının yapılması
Kaz etinin işlenmesi ve paketlenmesi
Yumurta tavukçuluğu kapsamındaki üretim, paketleme ve pazarlama faaliyetleri
Yöresel ürünlerin (reçel, marmelat, umaç helvası, Kağızman kömesi ve pestili, kete, mantı, piti, hingel, kuşekmeği, erişte vb.) üretimi, paketlenmesi ve pazarlanmasına yönelik faaliyetler
Meyve ve sebzecilik alanında işleme, kurutma, paketleme ve pazarlama faaliyetleri (Iğdır Kayısısı, Kağızman Elması vb. )
Süt ürünlerinin çeşitlendirilmesi, kalite sistemlerinin kurulması ve markalaşmasına yönelik faaliyetler
Bal işlenmesi, paketlenmesi, pazarlanması ve kalite sistemlerinin kurulması, markalaşmasına yönelik faaliyetler
Kanatlı hayvan ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, pazarlanması ve kalite sistemlerinin kurulması, markalaşmasına yönelik faaliyetler
Süt, et, gıda, bitkisel ürünler, meyve, sebze vb. ürünlere yönelik soğuk hava depolama sistemlerinin kurulması
Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi paketlenmesi, pazarlanması ve kalite sistemlerinin kurulması, markalaşmasına yönelik faaliyetler
Tarıma dayalı sanayi ürünlerinin patent, marka, endüstriyel tasarım vb. sınaî mülkiyet haklarının kazanımının sağlanması
Öncelik 2: Turizm potansiyelini değerlendirmek üzere turizm işletmelerinin kapasite ve hizmet kalitesinin artırılması ve turizm çeşitliliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetler ve bu alandaki yeni yatırımlar
Bölgedeki tescilli tarihi yapılarda restorasyon/ iyileştirme yoluyla otel, butik otel, restoran vb. turistik tesislerin kurulması
Bölgedeki turistik tesislerin kapasitelerinin ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik projeler (Turizm işletme belgesinde yıldız ve kapasite artırma, standart yükseltme, ulusal-uluslararası kalite belgeleri alımı vb.)
Turizm sektörüne yeni girişimcilerin kazandırılmasına yönelik projeler (Ev pansiyonculuğunun geliştirilmesi, konsept kafe ve restoran vb.)
Mevcut turizm potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik projeler (inanç turizmi, termal turizm, kış turizmi, doğa turizmi, göl turizmi, eko turizm, agro turizm vb. alternatif turizm türlerine yönelik hizmet ve ürün geliştirme faaliyetleri ve bunların tanıtım ve pazarlamasına yönelik faaliyetler)
Öncelik 3: İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin rekabet güçlerini ve ürün çeşitliliğini artırmak üzere kapasitenin geliştirilmesi, teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve yenilikçi uygulamalarım kullanılmasına yönelik faaliyetler
Metal araç-gereç imalatına yönelik faaliyetler
Yapı malzemeleri ve kimyasallarının üretimine yönelik faaliyetler
Ambalaj malzemeleri üretimine yönelik faaliyetler
Matbaacılık alanında işletmelerin kurulması ve kapasitelerinin geliştirilmesi
Patent, marka, endüstriyel tasarım vb. sınaî mülkiyet haklarının kazanımının sağlanmasına yönelik kapasite ve kalite artırımı faaliyetleri
Ahşap ürünleri ve mobilya üretimine ilişkin faaliyetler
Makine ve yedek parça imalatına yönelik faaliyetler (ör; Tarım makineleri imalatı )
Üretimde verimlilik ve kalite geliştirmeye dayalı teknoloji kullanımının artırılması (makine alımı, yazılım süreç geliştirme vb.)
Modern pazarlama tekniklerinin kullanılmasına ilişkin projeler (e-ticaret, online ürün takip hizmeti, web tabanlı uygulamalar vb.)
Ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uyum ve belge alımına yönelik projeler (ISO, HACCP vb. kalite belgelerinin alınabilmesi için gerekli fiziksel altyapının oluşturulması)
Bölgeye özgü tekstil ürünleri ve diğer malzemelerin üretilmesine ve pazarlamasına, değerli taş işlemeciliğinde ürün çeşitliliğinin ve yenilikçi uygulamaların arttırılmasına yönelik faaliyetler (ör; atölye tipi el halıcılığı, kilim, obsidyen taşı, Damal Bebeği vb. hediyelik ürün ve eşyalar)
İmalat sürecinde ihtiyaç duyulan enerjinin, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yoluyla karşılanmasına yönelik faaliyetler (ör, küçük çaplı biyogaz üretim tesisi kurulması)
Bununla birlikte aşağıda sıralanan proje konuları ise bu program kapsamında desteklenmeyecektir:
1. Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), nişasta ve nişasta bazlı şeker
2. Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek)
3. Küp şeker imalatı
4. 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları
5. Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar
6. Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar
7. Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri
8. Lokantalar, kafeteryalar, eğlence yerleri, günübirlik tesisler, termal kür tesisleri, sağlıklı yaşam tesisleri, yüzme havuzları
9. Kapalı alanı 500 m2’nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları
10. Hazır beton yatırımlarında 100 m3/saat kapasite altındaki projeler

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2014-iktisadi-gelisme-mali-destek-programi-agri-ardahan-igdir-kars.htm

Yorum yapın