2014 Hatay Kahramanmaraş Osmaniye Mali Destek Programları

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Mali destek proğramında açıklanan‘Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı’ amaç Hatay Kahramanmaraş Osmaniye ilçelerinde; işletmelerin imalat sanayiine ve turizm sektörüne yönelik yapacakları yatırımların desteklenmesi yoluyla bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasıdır.

DESTEK  PROGRAMININ ÖZETİ
PROGRAMIN ADI Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı
BAŞVURU İLLERİ Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye
BAŞVURU TARİHLERİ Başvuruların alınması için son tarih 07 Mart 2014 saat 17.00’dir.
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ -Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler
– Kooperatifler ve Birlikler
Sadece aşağıdaki ilçeler başvurabilecektir;
-Hatay için; Altınözü, Hassa, Kumlu ve Yayladağı
-Kahramanmaraş için; Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü ve Nurhak
-Osmaniye için; Bahçe, Hasanbeyli, Toprakkale (OSB hariç) ve Sumbas
PROGRAMIN AMACI Hatay Kahramanmaraş Osmaniye ilçelerinde; işletmelerin imalat sanayiine ve turizm sektörüne yönelik yapacakları yatırımların desteklenmesi yoluyla bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasıdır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLER Öncelik 1. Desteklenecek ilçelerdeki işletmeler ile bölge içinden ve bölge dışından bu ilçelere
yatırım yapacak diğer işletmelerin, belirlenen ilçelerde İmalat Sanayiine yönelik yatırımlarının
desteklenmesi,
Öncelik 2. Desteklenecek ilçelerdeki işletmeler ile bölge içinden ve bölge dışından bu ilçelere
yatırım yapacak diğer işletmelerin, belirlenen ilçelerde Turizm Sektörüne yönelik yatırımlarının
desteklenmesi
PROGRAMIN BÜTÇESİ 5.000.000 TL
PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI
Asgari Tutar: 20.000 TL
Azami Tutar: 200.000  TL
 Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve%50’sinden fazla olamaz.
PROJE SÜRESİ Proje uygulama süresi en az 2 ay, en fazla 9 aydır.
PROJE KONULARI Öncelik 1. Desteklenecek ilçelerdeki işletmeler ile bölge içiden ve bölge dışından bu ilçelere yatırım
yapacak diğer işletmelerin İmalat Sanayine yönelik yatırımlarının desteklenmesi,
-Üretim, işleme, paketleme, etiketleme, depolama ve pazarlama aşamalarının kapasite olarak
geliştirilmesi ve/veya modernizasyonuna yönelik projeler
-Paketleme, dolum, etiketleme makinesi üreten işletmelerin desteklenmesine yönelik projeler
-Paket, file ve gıda ambalajı üretiminin geliştirilmesine yönelik projeler
-Bölgedeki firmaların üretim ve ihracat kapasitelerinin artırılmasına yönelik projeler
-İmalat sanayiine yönelik işletmelerin üretim zincirlerindeki eksiklerini gidermeye yönelik
yatırımları içeren projeler
-Tüketici taleplerinin karşılanmasına yönelik geliştirilen ürünlerin pazar paylarının artırılmasına
yönelik projeler
-Faaliyette olan firmaların üretim kapasitelerinin artırılması, kalite ve verimliliğinin
iyileştirilmesine yönelik projeler
-İşletmelerde üretim maliyetlerini düşürmeye yönelik yatırımları içeren projeler
-İşletmelerde, ürünlerin katma değerini artıracak üretim hatlarının modernizasyonuna yönelik
projeler
-Emek yoğun iş kollarında kayıtlı istihdamın artırılmasını özellikle genç ve kadın istihdamının
artışını içeren projeler
-Atık geri dönüşümü ile yeni ürün, mamul, yarı mamul üretilmesine yönelik projeler
-İşletmelerde yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik projeler
-Gıda ürünleri imalatına yönelik projeler
Öncelik 2. Desteklenecek ilçelerdeki işletmeler ile bölge içinden ve bölge dışından bu ilçelere
yatırım yapacak diğer işletmelerin Turizm Sektörüne yönelik yatırımlarının desteklenmesi
-Butik otellerin hizmet altyapısının ve kalitesinin artırılmasına yönelik projeler
-Dağ/yayla evlerinin hizmet kalitelerinin artırılmasına yönelik projeler
-Jeotermal kaynakların kullanılmasına yönelik yatırımları içeren projeler
-Tarihi, turistik ve kültürel mekânların ve yapıların turizme ve ekonomiye kazandırılmasına yönelik
projeler
-El sanatları ve yöresel ürünlerin üretim, tanıtım ve satışını içeren projeler
-Alternatif turizm yatırımlarına yönelik projeler
-Ekoturizm alanlarının oluşturulmasına yönelik projeler
-Otellerde yıldız artırmaya yönelik projeler

 

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2014-hatay-kahramanmaras-osmaniye-mali-destek-programlari.htm

Yorum yapın