2014 Erzurum Erzincan Bayburt Mali Destek Programları

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2014 Mali destek proğramında açıklanan‘İktisadî Kalkınma Mali Destek Programı’ amaç Erzurum, Erzincan, Bayburt illerinde faaliyet gösteren KOBİ ‘lerin, imalat sanayi ve turizm sektörlerinde ürün/hizmet/insan kaynakları verimliliğinin/kalitesinin/ kapasitesinin artırılması suretiyle kurumsal, kendine yeten / kaynak bağımlılığı azalmış, rekabetçi ve tedarik/satış bağlantıları güçlü, yenilikçi işletme yapılarının oluşturulması; iktisadî kalkınma için gerekli olan katma değer artışının sağlanmasıdır.

DESTEK  PROGRAMININ ÖZETİ
PROGRAMIN ADI İktisadî Kalkınma Mali Destek Programı (Kâr Amacı Güdenlere Yönelik)
BAŞVURU İLLERİ Erzurum, Erzincan, Bayburt
BAŞVURU TARİHLERİ Başvuruların alınması için son tarih 07 Şubat 2014 Cuma Saat: 23.50
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ -KOBİ tanımına uyan işletmeler,
-Kooperatifler (Taşıma ve Konut Kooperatifleri hariç),
-Kâr Amacı Güden Birlikler
PROGRAMIN AMACI TRA1 Bölgesi imalat sanayi ve turizm sektörlerinde ürün/hizmet/insan kaynakları verimliliğinin/kalitesinin/ kapasitesinin artırılması suretiyle kurumsal, kendine yeten / kaynak bağımlılığı azalmış, rekabetçi ve tedarik/satış bağlantıları güçlü, yenilikçi işletme yapılarının oluşturulması; iktisadî kalkınma için gerekli olan katma değer artışının sağlanması.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ Öncelik 1: Tarıma dayalı sanayi dahil olmak üzere imalat sanayi sektöründe ürün çeşitliliğinin ve üretim kapasitesinin artırılması, markalaşmanın ve kalite standardizasyonunun sağlanması, etkin pazarlama tekniklerinin kullanılması, çalışanların niteliğinin geliştirilmesi.
Öncelik 2: Turizm sektöründe hizmet çeşitliliğinin ve ürün çeşit/kapasitesinin artırılması, markalaşmanın ve kalite standardizasyonunun sağlanması, etkin pazarlama tekniklerinin kullanılması, sektördeki insan kaynaklarının niteliğinin geliştirilmesi.
Öncelik 3: Turistik hizmet arzında, tarımsal ve endüstriyel üretimde yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin ve tasarrufunun sağlanması.
Öncelik 4: Ürün/hizmet üretiminde yenilikçiliğin ve Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi; kümelenmeye ve işbirliğine dayalı yeni üretim modellerinin uygulanması.
PROGRAMIN BÜTÇESİ

8.000.000 TL

PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI
Asgari Tutar: 15.000 TL
Azami Tutar: 400.000  TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %15’inden az ve %50’sinden fazla olamaz.
PROJE SÜRESİ Azamî proje süresi, dokuz (9) aydır.
PROJE KONULARI Öncelik 1: Tarıma dayalı sanayi dâhil olmak üzere imalat sanayi sektöründe ürün çeşitliliğinin ve üretim kapasitesinin arttırılması, markalaşmanın ve kalite standardizasyonunun sağlanması, etkin pazarlama tekniklerinin kullanılması, çalışanların niteliğinin geliştirilmesi
• Hayvan bakımına yönelik otomatik yemleme, sulama, ısıtma, temizleme ve havalandırma sistemleri ile bitkisel üretim ve sulama sistemlerine ait makine ve ekipmanların imalatını veya geliştirilmesini içeren projeler,
• Silajlık hayvan yemi hazırlama, işleme, dağıtma ve depolama sistemlerinin imalatını veya geliştirilmesini içeren projeler,
• Sucuk, salam, sosis, pastırma gibi ambalajlı et ürünleri ile peynir, tereyağı, yoğurt, kefir gibi ambalajlı süt ürünleri imalatını içeren projeler,
• Bölgede yetiştirilen organik ürünlerin (örneğin organik et, süt, bal, kuru fasulye, çilek vb.) marka tescil, coğrafi işaret ve sertifikalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini ve paketlenerek pazara sunulmasını içeren projeler,
• Et/süt/sebze/meyve işleyen işletmelerde Ar-Ge, kalite kontrol ve üretim ünitelerinin kurulması veya mevcutların modernizasyonunu içeren projeler,
• Et/süt işleyen işletmelerin tedarik zincirinin iyileştirilmesine yönelik (soğuk süt zinciri vb.) teknik eğitim ve planlama çalışmalarının yapılmasını ve hammaddelerin belli bir standart dâhilinde işleme tesislerine ulaştırılmasını sağlayan nakil ve soğutma ünitelerinin teminini içeren projeler,
• Meyve/sebze/bakliyat gibi tarımsal ürünlerin kullanıma hazır ikincil ürünlere dönüştürülmesine yönelik işleme, kurutma, eleme, boylama, paketleme ünitelerinin kurulmasını içeren projeler,
• İşlenmiş organik ürünlerin (meyve suyu, reçel, marmelat, turşu, konserve vb.) imalatına yönelik üretim ve paketleme ünitelerinin kurulmasını ve inovatif tekniklerle pazara sunulmasını içeren projeler,
• Su ürünleri sektöründe ürün işleme ve paketleme teknolojilerinin kullanımını veya geliştirilmesini; soğuk hava depolarının oluşturulmasını, ürünlerin tanıtımını ve pazarlanmasını içeren projeler,
• Bal, polen, arı sütü, arı zehri, propolis vb. arı ürünlerinden apiterapide kullanılan ürün imalatını ve bunların ambalajlanarak pazarlanmasını öngören projeler,
• Tıbbî ve aromatik bitkilerin veya bu bitkilerden elde edilen işlenmiş ürünlerin paketlenip pazarlanmasını içeren projeler,
• Bölgenin yer altı kaynaklarının (madenler, mineraller) işlenerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesini ve pazarlanmasını ve bununla birlikte ürün niteliğinin arttırılması için işçi, zanaatkâr ve operatörlere yönelik hizmet içi eğitim verilmesini öngören projeler,
• Maden suyu ve içme suyu kaynaklarının şişelenerek pazarlanmasına yönelik tesislerin veya üretim ünitelerinin kurulmasını içeren projeler,
• Bölgede mevcut olan doğal taşlardan (Tercan taşı, Bayburt taşı, Narman taşı vb.) bordür, dış cephe kaplaması, barbekü, şömine vb. işlenmiş/şekillendirilmiş ürünlerin elde edilmesini ve ürün kalitesinin arttırılması için işçi ve operatörlere dönük uygulamalı eğitim verilmesini öngören projeler,
• İmalat sanayiinde ürün ve malzeme izlenebilirliğini ve kurumsal kaynak planlamasını sağlamaya yönelik yazılım, donanım ve otomasyon sistemleri kurulumunu ve konuyla ilgili personele uygulamalı eğitim verilmesini içeren projeler,
• İşletmelerin ürünlerini başta Kafkasya ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere farklı pazarlara eriştirmelerini, ihracat kapasitelerini artırmalarını, pazarlama stratejilerini geliştirmelerini amaçlayan projeler.
Öncelik 2: Turizm sektöründe hizmet çeşitliliğinin ve ürün çeşit/kapasitesinin arttırılması, markalaşmanın ve kalite standardizasyonunun sağlanması, etkin pazarlama tekniklerinin kullanılması, sektördeki insan kaynaklarının niteliğinin geliştirilmesi
• Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, özel konaklama tesisleri, tur operatörleri ve turizm acentelerinde hizmet çeşitliliğinin geliştirilmesini; bir üst sınıfa geçmeye yönelik çalışmaların; sertifikasyon, tanıtım ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini içeren projeler,
Kırsalda ev pansiyonu, dağ/yayla evleri, ekolojik çiftlik gibi alternatif konaklama hizmeti sunan tesislerin hizmet çeşit, kalite ve kapasitelerinin geliştirilmesini içeren projeler,
• Turizm bölgelerinde kurulacak satış ve stant yerlerinde turistlere satılmak üzere paketli yöresel gıda ürünlerinin (pestil, köme, kete, bal, pekmez, meyve kurusu vb.) üretimini ve bu ürünlerin çeşitlendirilmesini, tescilini, markalaşmasını, söz konusu ürünlerin yurtiçi ve yurtdışına satışının yapılması için pazarlama kanallarının geliştirilmesini öngören projeler,
• Bölgeyi tanıtma potansiyeline sahip el sanatlarına dayalı ürün ve yöresel hediyelik eşya (Oltu taşından takı, bakır tabak, ehram ürünleri vb.) üretimine yönelik yeni atölyelerin açılmasını ve bu ürünleri üreten/satan işletmelerin personeline yönelik satış ve pazarlama, müşteri memnuniyeti, tasarım vb. konularda eğitim verilmesini öngören projeler,
Öncelik 3: Turistik hizmet arzında, tarımsal ve endüstriyel üretimde yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin ve tasarrufunun sağlanması
• Bölgedeki alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik sistem ve ekipmanların imalatını içeren projeler,
• Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin hizmet üretim ve sunum süreçlerinde yenilenebilir enerji verimliliğinin ve tasarrufunun sağlanmasına yönelik projeler,
• Endüstriyel üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji sistemlerinin; çevre dostu imalatı, atık kontrolünü ve geri dönüşümü sağlayarak işletme verimliliğini arttıracak şekilde kullanılmasına yönelik projeler,
• Endüstriyel girdilerin (ayçiçeği, soya, mısır, pancar, patates vb.) yetiştirilmesinde yenilenebilir enerjiye dayalı sulama sistemlerinin kullanılmasına yönelik projeler,
• Örtü altı bitki yetiştiriciliğinde yenilenebilir enerjiye dayalı sulama, iklimlendirme ve aydınlatma uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetleri içeren projeler,
• Hayvan bakımına (yemleme, iklimlendirme, temizlik vb.), yavru ve hayvansal ürün elde etmeye yönelik süreçler (kuluçka, süt sağım vb.) için yenilenebilir enerjiye dayalı otomasyon sistemlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri içeren projeler,
• Bitkisel ürünler ile hayvansal atıklardan biyogaz üretimine dayalı sistemlerin kurulması ve geliştirilmesini içeren projeler,
• Termal enerji kaynaklarının ısıtma, iklimlendirme, kurutma vb. işlemlerde kullanılmasını içeren projeler,
Öncelik 4: Ürün/hizmet üretiminde yenilikçiliğin ve Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi; kümelenmeye ve işbirliğine dayalı yeni üretim modellerinin uygulanması
• KOBİ’ler ile üniversiteler, teknokentler, İŞGEM’ler ve OSB’ler arasında kurulacak ortaklıklar ve protokoller vasıtasıyla; endüstriyel üretimde verimlilik ve kalite artışı sağlayacak bilgi ve teknolojilerin üretilmesine yönelik araştırma-geliştirme ve uygulama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini öngören projeler,
• Bölgede hayvansal/bitkisel ürün ve doğal kaynak işleyen işletmelerin, ürün çeşidi ve niteliği bazında birleşerek ölçeklerini büyütmelerini ve beşerî/fizikî kaynaklarını geliştirmelerini öngören projeler,
• İşletmeler ve proje ortağı konumundaki kurumlar (eğitim kurumları, üniversiteler, enstitüler, teknokent vb.) arasında nitelikli Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini öngören, nitelikli ara eleman eksiğinin giderilmesine hizmet eden, staj-istihdam imkânları doğuran, protokole bağlı projeler,
• Kamu eliyle altyapısı desteklenen, özellikle kış şartlarında kapalı alanlarda sunulacak alternatif ve inovatif turistik hizmet arzına (minyatür park, akvaryum park, ısıtmalı su parkı, sanat eseri/zanaat sergi-teşhir alanı vb.) yönelik küçük bütçeli ortak girişim (joint venture) yapılanmalarına ilişkin projeler,
• Bölge firmalarının tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman yetersizliği gibi tek başlarına çözmekte zorlandıkları sorunlara yenilikçi çözümler bulmalarını öngören projeler,
• Küçük işletmelerin, kooperatiflerin ve üretici birliklerinin bir araya gelerek ortak hizmet almalarının, ortak yatırım yapmalarının ve ortak pazarlama-tanıtım ağları kurmalarının sağlanmasına yönelik projeler.

 

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2014-erzurum-erzincan-bayburt-mali-destek-programlari.htm

Yorum yapın