2014 Büyükbaş Hayvancılık Mali Destek Programı (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars)

Serhat Kalkınma Ajansı 2014 Mali Destek Programında açıklanan “Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” nın  amacı TRA2 Bölgesi’nde (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars) örnek teşkil edecek büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla süt sığırcılığı sektöründe kümelenmenin desteklenmesi ve sektörün rekabet edebilirliğinin geliştirilmesidir.

DESTEK PROGRAMININ ÖZETİ
PROGRAMIN ADI Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
BAŞVURU İLLERİ Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars
BAŞVURU TARİHLERİ -Başvuruların elektronik ortamda alınması için son tarih 21 Şubat 2014 saat 23.59’dir.
-Elektronik ortamda yapılan proje başvurularının matbu olarak yukarıda anlatılan usullere uygun şekilde elden veya posta yolu ile ajansa ulaştırılması için son tarih 28 Şubat 2014 saat 17.00’dır.
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Gerçek Kişiler (Başvuru sahibi gerçek kişilerin mali destek almaya hak kazanmaları durumunda, sözleşme aşamasında Ticaret ve Sanayi Odasına veya Esnaf ve Sanatkârlar Odalarına kayıtlı bir işletme kurmaları zorunludur.)
KOBİ’ler. (KOBİ’lerin bu teklif çağrısı için ilan edilen son başvuru tarihinden önce kurulmuş olması gerekmektedir.)
Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahipleri aşağıda belirtilen şartların tümünü sağlamalıdır:
a) TRA2 Bölgesi’nde (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) yasal olarak kayıtlı veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin TRA2 Bölgesi’nde kurulmuş olması (Gerçek kişiler hariç),
b) Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,
c) Başvuru sahibinin KOBİ vasfına sahip olması halinde,
proje faaliyetinin faaliyet alanları içerisinde bulunması ve bunu belgeleyebilmesi.
PROGRAMIN AMACI TRA2 Bölgesi’nde (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars) örnek teşkil edecek büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla süt sığırcılığı sektöründe kümelenmenin desteklenmesi ve sektörün rekabet edebilirliğinin geliştirilmesidir.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ Öncelik 1: Mevcut barınakların fiziksel kapasitesinin geliştirilmesi ve makine ile ekipman ihtiyaçlarının giderilmesi 
Öncelik 2: Bölgedeki mevcut büyükbaş ve süt sığırcılığına yönelik işletmelerin hayvan varlığı, üretim miktarı ve verimliliklerinin artırılması ve/veya fiziksel altyapılarının geliştirilmesi
Öncelik 3: Bölgede örnek teşkil edecek, sürdürülebilir ölçek büyüklüğünde yeni büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması
PROGRAMIN BÜTÇESİ 2.000.000 TL.
PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI Bu program çerçevesinde; projelere verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
Asgari Tutar: 25.000 TL
Azami Tutar: 300.000 TL
Hiçbir mali destek tutarı, projenin toplam uygun maliyetinin % 50’sinden fazla ve %25’inden az olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
PROJE SÜRESİ Asgari 6 ay, Azami 9 ay
PROJE KONULARI Örnek işletmede bulunması gereken zorunlu barınak, büyükbaş hayvan ve makine-ekipmandan hareketle uygun proje konuları aşağıda belirtilmiştir:
Yeni yatırımlar (montofon/simental cinsi gebe düve alımı şartıyla) yoluyla büyükbaş hayvan sayısının minimum 20, maksimum 49 olduğu örnek işletmelerin kurulması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetleri içeren projeler,
Mevcut barınağın verimlilik ve işletme kalitesini artırmak amacı ile küçük ölçekli tadilat işlerinin yapılması ve makine ve ekipmanların sağlanması,
Kaliteli hayvan varlığı ve fiziksel altyapısı itibari (başvuru rehberinde ifade edilen asgari koşulları sağlayan) ile bölgede örnek teşkil edecek, sürdürülebilir büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması-mevcut işletmelerin bu niteliğe kavuşturulması
Örnek bir işletmede bulunması gereken ve Ajans tarafından belirlenen asgari fiziki şartlara ve makine-ekipmanlara sahip olan ve bunu belgeleyebilen başvuru sahiplerinin en az 20 büyükbaş ve en fazla 49 büyükbaş hayvan alımına yönelik faaliyetleri
Serhat Kalkınma Ajansı, örnek bir işletmede bulunması gereken zorunlulukları aşağıdaki şekilde belirlemiştir:
Hayvan başına en az 12 m² alan olacak şekilde barınak büyüklüğü (müştemilat dahil)

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2014-buyukbas-hayvancilik-mali-destek-programi-agri-ardahan-igdir-kars.htm

Yorum yapın