2014 Aydın-Denizli-Muğla Hibe Destekleri

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2014 yılı mali destek proğramı 30/01/2014 günü açıklandı.Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik olarak  “Yenilikle Dönüşüm Mali Destek Programı” hibe desteklerinin verilmesindeki  esas amaç; İşletmelerin yenilik, teknoloji, tasarım ve markalaşma kapasitelerinin geliştirilerek rekabet güçlerinin artırılması planlanmaktadır.

YENİLİKLE DÖNÜŞÜM MALİ DESTEK PROGRAMI (KÂR AMACI GÜDEN İŞLETMELERE YÖNELİK)
Proje Başvuru Kapsamındaki İller AYDIN,DENİZLİ, MUĞLA
Başvuru Tarihleri -İlan Tarihi 30 Ocak 2014 Perşembe
-Son Başvuru Tarihi (KAYS) :30.04.2014 ÇARŞAMBA/ 18:00
-Projelerin Elden Son Teslim Tarihi : 08.05.2014 PERŞEMBE/18:00
Programın İşletmelerin yenilik, teknoloji, tasarım ve markalaşma kapasitelerinin geliştirilerek rekabet güçlerinin artırılmasıdır.
Amaçları
Programın Öncelikleri Öncelik 1: Yeni ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, yeni üretim teknik ve teknolojilerinin geliştirilmesi/kullanılması.
Öncelik 2: Ürünlerin tasarım ve markalaşma faaliyetleri ile ticarileştirilmesi/pazarlanması.
Programın Toplam 11.000.000 TL
Bütçesi
Proje Süresi Azami proje süresi 9 aydır.
Uygun Başvuru Sahipleri Sermayesinin tamamı ya da %75’inden fazlası özel sermayeye ait
olan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ile KOBİ ölçe ği
üzerindeki Büyük İşletmeler
Örnek Proje Konuları  ÖNCELİK 1: Yeni ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, yeni üretim teknik ve teknolojilerinin geliştirilmesi/kullanılması.
•Ülkeye ithal edilen yüksek katma değerli yarı mamul, ara mamul, yardımcı malzeme ve ekipmanların Bölge’de üretilmesine yönelik yenilikçi projeler
•Mermer ve traverten sektöründe üretiminde bilgisayar destekli üretim sürecine geçilmesi
•Madencilik ile ilgili makine ve teçhizatların üretiminde alanında ürün çeşitliliğinin sağlanması, yeni teknolojik uygulama yöntemlerinin kullanılması
•Gıda sanayisinde yenilikçi fikirlerle ürün yelpazesinin genişletilmesine yönelik projeler
•Tekstil ve giyim eşyası imalatında teknolojik ürünlerin üretimine yönelik projeler (akıllı ve teknik tekstil ürünleri, akıllı malzemeler, nano teknolojik ürünler, organik ürünler vb.)
•Ar-Ge ve yenilik çalışmaları sonucu başta üniversitelerde olmak üzere geliştirilen ürün, süreç veya hizmetlerin uygulamaya aktarımına yönelik projeler
•Prototipi üretilmiş ürünlerin pazara yönelik üretimine ilişkin projeler
•Fikrî mülkiyet hakkına sahip olunan ürünlerin üretimine yönelik projeler
ÖNCELİK 2: Ürünlerin tasarım ve markalaşma faaliyetleri ile ticarileştirilmesi /pazarlanması
•Gıda ürünlerinin yenilikçi yöntemler ve tasarım ile ambalajlanarak yeni pazarlara sunulmasına yönelik projeler
•Hazır giyim ürünlerinde moda ve stil yaklaşımı ile katma değer yaratacak ve/veya markalaşmayı sağlayacak projeler
•Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkmış ve tescillenmiş bir ürünün tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik projeler.
Projelere Sağlanacak Asgari
ve Azami Destek
Miktar ve Oranları
Asgari tutar: ¨100.000 Asgari Destek Oranı: %10
Azami tutar: ¨750.000 Azami Destek Oranı: %50

 

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2014-aydin-denizli-mugla-hibe-destekleri.htm

Yorum yapın