2014 Ankara Hibe Destekleri

Ankara Kalkınma Ajansı 2014 Mali Destek Programında açıklanan “2014 İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı” Ankara’nın yüksek katma değer ve teknoloji odaklı ekonomik yapısının güçlendirilmesi, Ankara sanayisinin ileri teknolojili sektörlerinde üretim, pazarlama ve ihracat kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir.

2014 İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı Künyesi
Proje Başvuru İli Ankara
Başvuru Tarihleri -İlk Başvuru Başlama Tarihi 17.01.2014
-Son Başvuru Tarihi (KAYS) :17 Mart 2014 saat 23:50’
-Projelerin Elden Son Teslim Tarihi : 24 Mart 2014 saat 17:00
Programın Genel Amaç: Ankara’nın yüksek katma değer ve teknoloji odaklı
Amaçları ekonomik yapısının güçlendirilmesi
Özel Amaç: Ankara sanayisinin ileri teknolojili sektörlerinde üretim,
pazarlama ve ihracat kapasitesinin artırılması
Programın Öncelik 1. İleri teknolojili sektörlerde* faaliyet gösteren firmaların
Öncelikleri tasarım, test, üretim, pazarlama kapasite ve yeteneklerinin
desteklenerek ürün portföyünün geliştirilmesi
Öncelik 2. İleri teknolojili sektörlerde üretim yapan firmaların ihracat
kapasitesinin artırılması
* İleri teknolojili sektörler: Motorlu kara taşıtları, hava taşıtları,
savaş araçları ve diğer ulaşım araçları, tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve
gereçler, makine ve ekipman, elektrikli teçhizat, silah ve mühimmat,
kimyasallar, eczacılık ürünleri, bilgisayar, elektronik ve optik ürünler
Programın Toplam 15.000.000 TL
Bütçesi
Proje Süresi 6-9 Ay
Uygun Başvuru – Gerçek kişiler hariç tüm işletmeler
Sahipleri – OSB’ler,      üniversiteler,      araştırma      merkezleri/enstitüleri,
teknoparklar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
ihracatçı birlikleri
Örnek Proje Öncelik 1 Örnek Proje Konuları
Konuları İleri teknolojili sektörlerde;
-Yeni ürünlerin üretilmesi için gerekli olan örgütsel ve yönetsel
yenilikleri (ar-ge, insan kaynakları vb.) içeren projeler
–  Üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projeler
– Yeni ürün ve yazılım hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik
projeler
– Halihazırda ithal edilen ileri teknoloji ürünlerin yerli üretimini
hedefleyen projeler
-Teknoloji danışmanlığı, teknoloji transferi ve ticarileştirme
merkezlerinin kurulması ve/veya geliştirilmesine yönelik projeler
-Üretim yapan firmaların tasarım, üretim ve kurumsal kapasite
ve yeteneklerinin geliştirilmesine hizmet etmek üzere ortak
ar-ge, ür-ge, laboratuvar vb. merkezlerinin kurulması ve/veya
geliştirilmesine yönelik projeler
– Ürün tasarımlarının geliştirilmesine hizmet edecek merkezlerin
kurulması ve/veya geliştirilmesine yönelik projeler
-Üretilen ürünlerin kalitesini geliştirmeye yönelik projeler
-Mevcut/yeni ürünlerin üretim ve/veya pazarlama kapasitesinin
artırılmasına yönelik projeler
Öncelik 2 Örnek Proje Konuları
İleri teknolojili sektörlerde;
– Üretim yapan firmaların ihracata başlamasına yönelik
tanıtım, pazarlama ve/veya kurumsal kapasitelerinin
artırılmasına yönelik projeler
– Üretim yapan firmaların ihracata başlamasına yönelik
gerekli belgelendirmeleri (ISO 9000 Kalite Standartları,
Çevre: ISO 14000, CE işareti alımı hizmetleri, vb.)
sağlamalarını içeren projeler
-İhracat yapan firmaların tanıtım, pazarlama ve/veya
kurumsal kapasitelerinin artırılmasına yönelik projeler
– İhracat yapan firmaların taşıma, depolama ve dağıtım
hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik projeler
–  İhracat yapan firmaların mevcut ihraç ürünlerinin üretim
kapasitesinin artırılmasına yönelik projeler
Projelere Asgari Tutar: 100.000 TL
Sağlanacak Asgari Azami Tutar: 500.000 TL
ve Azami Destek Ajans Desteği proje toplam uygun maliyetinin % 25’inden az; %
Miktar ve Oranları 50’sinden fazla olamaz.

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2014-ankara-hibe-destekleri.htm

Yorum yapın