11.Dönem Kırsal Kalkınma Hibeleri (İPARD) Çağrı İlanı Yayınlandı

Kırsal Kalkınma hibe desteklerine ilişkin on birinci başvuru çağrı ilanı 26 Ağustos 2013 tarihinde yayınlandı. Buna göre;

A-BAŞVURU TARİHLERİ; Başvurular 30.09.2013 tarihi saat 09.00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi  08.11.2013 saat 21.00’dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmemektedir.

B-YATIRIM SÜRELERİ; On birinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri 2 taksiti geçmeyecek şekilde aşağıdaki gibi planlanmalıdır.

-Başvuru tek taksit olarak planlanmış ise; yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp kuruma sunulması toplamda 8 (sekiz) ayı geçmemelidir.

-Başvuru iki taksit olarak planlanmış ise; birinci taksitin yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp kuruma sunulması 6 (altı) ay içerisinde olmalıdır.

C-DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ;

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve tedbir bazında dağıtılacak toplam destek bütçesi aşağıdadır.

Öncelik AltTedbirAdıveBütçeKalemleri Destek ToplamDestek
Ekseni TedbirAdı Oranları Bütçesi
(AB+TCKatkısı)
(Avro)
SütÜretenTarımsalİşletmelereYatırım
Öncelik Tarımsalİşletmelerin %50-%65 401.874.818,78
Ekseni1 YenidenYapılandırılması
veToplulukStandartlarına
UlaştırılmasınaYönelik BütçeKalemi-1
Yatırımlar EtÜretenTarımsal (Kırmızıet)
İşletmelereYatırım BütçeKalemi-2
(Kanatlıeti)
BütçeKalemi-1
TarımveBalıkçılık SütveSütÜrünlerinin (Sütişlemetesisleri) 50%
Ürünlerininİşlenmesive İşlenmesive
PazarlanmasınınYeniden Pazarlanması BütçeKalemi-2
Yapılandırılmasıve (Süttoplayanüretici
ToplulukStandartlarına örgütleri)
UlaştırılmasınaYönelik BütçeKalemi-1
Yatırımlar EtveEtÜrünlerinin (Kırmızıetişleme
İşlenmesive vepazarlama
Pazarlanması
BütçeKalemi-2
(Kanatlıetiişleme
vepazarlama)
MeyveveSebzelerinİşlenmesivePazarlanması
SuÜrünlerininİşlenmesivePazarlanması
ÇiftlikFaaliyetlerininÇeşitlendirilmesive
Öncelik KırsalEkonomik Geliştirilmesi 50% 110.838.519,34
Ekseni3 Faaliyetlerin YerelÜrünlerinveMikroİşletmelerin
Çeşitlendirilmesive Geliştirilmesi
Geliştirilmesi KırsalTurizm
KültürBalıkçılığınınGeliştirilmesi
TOPLAM 512.713.338,12

 

D-BAŞVURU YAPILACAK İLLER;

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır.

Her ilden her alt tedbir kapsamında başvuru yapılabilecektir.

Kodu Alt Tedbir Adı ve Butce Kalemleri Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller
101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Ardahan
Aydın
Balıkesir
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Giresun
Hatay
Isparta
Kahramanmaraş
Karaman
Kars
Kastamonu
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muş
Nevşehir
Ordu
Samsun
Sivas
Şanlıurfa
Tokat
Trabzon
Uşak
Van
Yozgat
101-2 Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et)
Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti)
103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Bütçe Kalemi-1 (Süt işleme tesisleri)
Bütçe Kalemi-2 (Süt toplayan üretici örgütleri)
103-2 Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et işleme ve pazarlama)
Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti işleme ve pazarlama)
103-3 Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
302-1 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
302-2 Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi
302-3 Kırsal Turizm
302-4 Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

 

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/11-donem-kirsal-kalkinma-hibeleri-ipard-cagri-ilani-yayinlandi.htm

Yorum yapın